หน้าแรก > คอลัมนักเขียน > วาทตะวัน สุพรรณเภษัช > สุดกังขา…นายวิชา มหาคุณ!!!
หัวข้อ : สุดกังขา…นายวิชา มหาคุณ!!! เรื่องอื่นๆ ในหมวด : วาทตะวัน สุพรรณเภษัช

สุดกังขา…นายวิชา มหาคุณ!!!

วาทตะวัน สุพรรณเภษัช 

        ผมอยากรวมบทความของตัวเอง ที่เขียนถึง “ในหลวงของเรา” เอาไว้เป็นเล่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ตัวเอง เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์        
        การเขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ละครั้งของผมในผู้จัดการออนไลน์ ที่น่าแปลกใจก็คือ มีจำนวนผู้เข้าไปอ่านกว่าหนึ่งหมื่นคน/ครั้ง ก็หลายหน และบทความถูกนำไปตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยในสหรัฐ อีกทั้งสมาคมคนไทยในยุโรป ได้ขออนุญาตนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งผมไม่เคยขัดข้อง เพราะอยากให้คนไทยในต่างแดน ได้อ่านและชื่นชมในพระบารมีทั่วกัน 
        ผู้เขียนก็คงเหมือนกับผู้ที่จงรักภักดีคนอื่น ที่ไม่ต้องการให้ใครใช้ประโยชน์ ในการกล่าวหาว่า ฝ่ายตรงข้ามกับตน
        เป็นผู้ขาดความ...จงรักภักดี! 
        อย่างไรก็ตาม หากมีความเคลือบแคลงสงสัยว่า หน่วยราชการใดแสดงออกถึงท่าทีผิดปกติ หรือมีการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญของชาติ 
        ผมจะไม่ปล่อยให้มีการเพิกเฉย หรือละเลยเป็นอันขาด!! 
        จะต้องว่ากล่าวกัน...ให้รู้ดำรู้แดงกันไป!!!
 
        หน่วยราชการที่ผมต้องตั้งข้อกังขา ก็คือ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึ่งจะต้องเท้าความให้ท่านผู้อ่านรับทราบเสียก่อน กล่าวคือ  
        ผมได้เขียนบทความลงประชาทรรศน์ว่า คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ชุดที่มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการฯนี้ ไม่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง เหมือนคณะกรรมการองค์กรอิสระ หรือคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดก่อนๆ หากแต่งตั้งโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ซึ่งเป็นหัวหน้าปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เข้ายึดอำนาจไปจากประชาชน ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       
        แม้ พล.อ.สนธิฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคนพวกนี้ แต่การรับเงินเดือนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ด้านหน้ารับกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะกฎหมายเขาบอกว่าจะรับเงินเดือนได้ ตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  
        วันนี้ ผมจะพูดถึงความเคลือบแคลงสงสัยของตัวเอง อันเกี่ยวกับองค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ช. ตามที่ได้เกริ่นไป เพราะหลักฐานต่างๆดูชัดเจน เรื่องราวความเป็นมา มีอย่างนี้ครับ
 
        ได้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าฯอุดรธานี พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนาย ปล่อยให้กลุ่มประชาชนคนรักอุดร ภายใต้การนำของนายขวัญชัย สาราคำ หรือนายขวัญชัย ไพรพนา บุกเข้าทำร้ายผู้ชุมนุมกลุ่มที่จัดชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เป็นเหตุให้มีผู้คนได้รับอันตรายแก่กายและบาดเจ็บสาหัส และทรัพย์สินเสียหาย
        ป.ป.ช.ได้รับเรื่องแล้ว ไม่รอช้ารีบตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา ทำการสอบสวน และสรุปชี้มูลว่า นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าฯอุดรธานี มีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
        สำหรับพล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี นั้น ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช.สรุปเสนอให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณา
        สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะกฎหมาย ป.ป.ช.บังคับว่า จะต้องพิจารณาทัณฑ์กับ พล.ต.ต.
เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี 2 สถาน คือ
        ไล่ออก หรือปลดออกเท่านั้น! 
  
        วันเดียวกับที่คนสองกลุ่มตีกันนั้น ทางจังหวัดอุดรฯมีภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวด คือ ถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ซึ่งเสด็จประทับทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างทีมพนักงานสอบสวนกับทีมศาล อัยการ และทนายความ  
        พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6 นั้น ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า        
        “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (1) รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์  และพระราชอาคันตุกะ....” 
        ดังนั้น ภารกิจอื่นไม่ว่าจะเป็น การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล้วนเป็น “ภารกิจรอง” ทั้งสิ้น 
        ผมอยากถามว่า ในเมื่อกฎหมายลำดับความสำคัญเอาไว้เช่นนี้  หากท่านผู้อ่านอยู่ในฐานะ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ฯ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี จะเลือกระหว่าง ไปคอยระวังเหตุคนตีกัน หรือ...
        จะไปถวายความอารักขา? 
        แม้ไม่ได้เป็นผู้บังคับการตำรวจ แต่ท่านผู้อ่านก็คงจะเลือกได้ถูกต้อง คือเลือกไปถวายความอารักขาที่เป็นภารกิจสำคัญที่สุดเป็นเรื่องแรก 
        ยิ่งมีการตีกัน ยิ่งจะต้องถวายอารักขาให้ใกล้ที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฉวยโอกาสนำขบวนเข้ามาใกล้พระองค์ท่าน เพราะอาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นได้ และผู้บังคับการผู้รับผิดชอบ จะต้องป้องกันโดยสุดชีวิตด้วยเหมือนอย่างเพลงมาร์ชตำรวจที่ว่า....“ถึงตัวจะตายก็ช่างมัน!”      
        คือการสละชีวิตเป็นราชพลี แต่ไม่มีวันยอมให้หน้าที่สำคัญ ซึ่งตนพึงต้องกระทำ บกพร่องเสียหาย!!! 
  
        ในเรื่องการถวายความปลอดภัยสถาบันนั้น แม้แต่คณะปฏิรูปฯ ยังได้ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฉบับที่ 36 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีประกาศสั้นๆ ว่า   
       ...ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.2546 เป็นพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.2546
        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549...
 
        การยกฐานะระเบียบสำนักนายก ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ แสดงให้เห็นว่า แม้แต่คณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่มี
พล.อ.สนธิฯเป็นหัวหน้า และเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดนี้ขึ้นมาด้วย ยังให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์...ก็แล้วอย่างนี้
        อยากจะถามว่า แล้วคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นใคร จึงเพิกเฉยละเลย ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้?  
        เมื่อป.ป.ช.ได้แจ้งข้อกล่าวหา ทางฝ่ายพล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ได้ชี้แจงชัดเจน ว่า 
        ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ แต่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญยิ่ง คือ การถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอฯ อย่างใกล้ชิด! 
        ก่อนที่จะไปถวายอารักขา มีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้การเพิ่มศักดิ์ฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ ให้รองผู้บังคับการ ดูแลสถานการณ์อื่นๆในจังหวัดอย่างถูกต้อง ตามแบบธรรมเนียมของตำรวจและการปฏิบัติราชการ  
        จากนั้นผู้การเพิ่มศักดิ์ฯ ได้ไปถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานฯ แต่งเครื่องแบบ ติดเครื่องหมาย “ภปร” ที่อินทรธนูบนบ่า ซึ่งแสดงฐานะของนายตำรวจราชสำนักฯ พยานที่เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของพล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ฯ ล้วนคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด ทั้งผู้พิพากษา อัยการ ทนายความฯลฯ นายตำรวจราชสำนักเวร เหล่านายทหารที่ตามเสด็จ พี่น้องประชาชนชาวอุดร และที่สำคัญคือ
        กรมวังผู้ใหญ่ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิตติยาภา รวมอยู่ด้วย!!

content/picdata/146/data/photo_vicha.jpg

        แทนที่อนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. ซึ่งมีนายวิชาฯ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการ จะฉุกใจคิด และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการสอบสวน แต่กลับเพิกเฉย ละเลย ไม่สอบสวนพยานสำคัญ ให้ครบถ้วน ตามหน้าที่พนักงานสอบสวนที่ดี (ผมเคยเขียนบทความเตือน ป.ป.ช.ชุดนี้ว่า พวกเขาไม่ใช่ศาล หากเป็นเพียงพนักงานสอบสวนเท่านั้น) แต่กลับเร่งรีบสรุปสำนวนเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยละทิ้งไม่สอบสวนพยานสำคัญ 
        คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะเกรงใจนายวิชาฯ หรืออย่างไรผมไม่ทราบ จึงไม่ทักท้วง ให้มีการสอบสวนทวนพยาน ตามที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาอ้าง แต่กลับประชุมมีมติที่เป็นผลร้ายต่อข้าราชการ อย่างพล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ฯ ผู้กระทำตามหน้าที่แห่งตน ในภารกิจที่ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดทั้งตามกฎหมายตำรวจ และกฎหมายว่าด้วยการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        ที่บังคับใช้กัน...ในประเทศนี้!
        ใช่แต่เพียงเท่านั้น ผมมีหลักฐานชัดเจนว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับหนังสือจาก กรมวังผู้ใหญ่ ประจำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฉบับที่พิเศษ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีข้อความสำคัญดังต่อไปนี้ 
  
        ...ข้าพเจ้า พันเอกธัชรักษ์ ชัยชนะ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา จึงเรียนมาเพื่อขอความเป็นธรรม ต่อประธาน ป.ป.ช.  เพื่อวินิจฉัยทบทวนมติคณะกรรมการ เนื่องจากในวันที่  24 กรกฎาคม 2551 เวลาประมาณ 16.00 น.  ข้าพเจ้าเห็น พลตำรวจตรีเพิ่มศักดิ์  ภราดรศักดิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา  ตลอดเวลาเสด็จประทับทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างทีมพนักงานสอบสวนกับทีมศาล อัยการ และทนายความ จนกระทั่งเวลาประมาณ  18.00 น. เสด็จฯ กลับสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นภารกิจหลักอันดับ 1 ของข้าราชการทุกหมู่เหล่า กรณีเกิดเหตุใดๆ ก็ตามไม่สามารถที่จะละทิ้งภารกิจถวายความปลอดภัย ณ ที่นี้ไปได้... 
  
        ท่านผู้อ่านครับ ด้วยหลักฐานชัดเจนอย่างนี้ ผมจึงต้องออกมา “ฟ้อง” พี่น้องประชาชน ให้ล่วงรู้ถึงการกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีพฤติกรรมน่าเคลือบแคลงสงสัย เสมือนพวกเขาจงใจ มองข้ามภารกิจสำคัญที่สุด ของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ การการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์!
        อีกทั้งการสอบสวน ที่นายวิชาฯเคยรับผิดชอบ มีหลักฐานว่า ย่อหย่อนในเรื่องความเที่ยงธรรม ดังปรากฏในกรณี “โอ๋ สืบหก” หรือพันตำรวจเอก ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ หรือ ฤทธิรงค์ เทพจันดา เป็นตัวอย่างชัดเจน!!
   
        ในฐานะสื่อสารมวลชน ผมขอตั้งข้อกังขาอย่างสุดๆ กับการกระทำของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อกรณีพล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ว่า
        เป็นพฤติกรรมที่ส่อแสดงไปในทางไม่สนใจ หรือไม่ให้ความสำคัญในการถวายความปลอดภัย ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์...ใช่หรือไม่!!? 
        คณะกรรมการป.ป.ช. ชุดที่ไม่ได้มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง แต่แต่งตั้งโดย พล.อ.สนธิฯ หัวหน้าปฏิรูปฯ 
        ทำไมจึงเห็นภารกิจ ในการถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอฯ เป็นเรื่องสำคัญน้อยกว่า เหตุการณ์แค่คนยกพวกตีกัน...อย่างนั้นหรือ!!?
        ผมคิดว่าคนไทยคงยอมไม่ได้กับเรื่องนี้ เพราะนายวิชา มหาคุณ และกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะ กระทำการโดยขาดความเที่ยงธรรม และมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง พี่น้องประชาชนจะต้องดำเนินการเคลื่อนไหวกดดัน ให้มีการยื่นถอดถอนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดนี้ ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 248 ต่อไปอย่างแน่นอน
   
        ผมยังมีข้อมูลสำคัญ ที่ท่านผู้อ่านและคนเกือบทั้งบ้านทั้งเมืองนี้ คงไม่ล่วงรู้มาเลยว่า 
        ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบัน นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ที่มักจะเป็นโต้โผใหญ่ ในการจัดการเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกกล่าวหา มีที่ปรึกษา ชื่อ
 
        “นายกษิต ภิรมย์” 
        ในฐานะที่ปรึกษาของนายวิชา มหาคุณ นั้น นายกษิต ภิรมย์ ได้รับเงินเดือนๆละ 41,200 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 11/2549 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 
        นายกษิตฯเป็นคนสำคัญของกลุ่มพันธมิตร ที่ถูกกล่าวหาจากสังคมว่า เป็นผู้ก่อการร้ายยึดสนามบินนานาชาติ และนายคนนี้เพิ่งจะลาออกตำแหน่งที่ปรึกษาของ นายวิชา มหาคุณ ก่อนเข้าตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
   
        แค่นี้…ท่านผู้อ่าน คงต่อ “จิ๊กซอว์” ได้แล้ว!!!?

......................
                           


 

 


          

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :  

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้ เรื่องอัพเดตล่าสุด
ธีรยุทธ บุญมี...ไอ้ขี้เปียก!!!
ฤา...ไอ้เถนกาลี “รักษ์ รักพงษ์” จะซ้ำรอย “กบฎผีบุญ”!!!?
“ทหารเก๊ๆ” อย่าง นายมาร์ค หัวปลอก!!!
อ้าว! ลืม “กบฏ 19 ก.ย. 49” ไปได้ยังไง!!?
คดีฟ้องร้อง พล.ต.จำลองฯ กับพวก ข้อหา “กบฎ” และ “ก่อการร้าย” สอนอะไร ให้กับคนไทย?
ธีรยุทธ บุญมี...ไอ้ขี้เปียก!!!
ฤา...ไอ้เถนกาลี “รักษ์ รักพงษ์” จะซ้ำรอย “กบฎผีบุญ”!!!?
“ทหารเก๊ๆ” อย่าง นายมาร์ค หัวปลอก!!!
อ้าว! ลืม “กบฏ 19 ก.ย. 49” ไปได้ยังไง!!?
คดีฟ้องร้อง พล.ต.จำลองฯ กับพวก ข้อหา “กบฎ” และ “ก่อการร้าย” สอนอะไร ให้กับคนไทย?
>> ดูเรื่องอื่นๆในหมวด >> ดูเรื่องอื่นๆทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อความ
อ่านแล้วไม่น่าเชื่อว่า เหตุใดจึงอุกอาจ กระทำการต่อสถาบันได้ถึงเพียงนี้? สติพวกมันยังดีอยู่หรือเปล่า? ถ้าโดนยกขบวนไล่ ก็สมควรแล้ว

โดยคุณ คนไทยในแผ่นดิน 58.10.36.XXX

ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อความ
ข้อมูลหากเป็นจริงตามนี้ ต้องถือว่า ป.ป.ช.โดยเฉพาะ นายวิชา มหาคุณ ต้องลำบากแน่ เพราะประชาชนคงไม่ยอม นี่เป็นผลของการที่เปลี่ยนบทบาท แต่ยังทำตัวคิดว่าตัวยังเป็นศาลอยู่

โดยคุณ คงไม่ยอม 125.25.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อความ
ข้าราชการตำรวจได้กระทำตามหน้าที่อย่างดีที่สุด และยึดระเบียบวินัย ทำแบบนี้ มันเกิดอะไรขึ้น

โดยคุณ rungnapa47@gmail.com 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อความ
ไม่แสวงหาให้ได้ข้อเท็จจริงในการสอบสวน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา เห็นควรให้ทบทวนมติใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเพื่อเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป

โดยคุณ คนสอบสวน 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อความ
หน้าที่อันสำคัญที่สุดของ ตำรวจ คืออะไร ทราบกันอยู่ แต่พวกเข้าจะเอาผิดให้ได้ ป.ป.ช.ไม่ใช่ ตำรวจ เอาแต่พวกตัวเป็นใหญ่ เอาอำนาจมาจากไหน ใครตอบที

โดยคุณ ไทย 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อความ
พวกยึดอำนาจที่จริงแล้ว คือพวกที่ทำลายสถาบัน แต่กลับมาพูดว่าพวกตนเองรักชาติ ต้องกำจัดพวกที่อยู้ฝ่ายตรงข้ามอย่างเร่งด่วน รีบร้อน เอาให้ตายไม่ให้เกิด หารู้ไม่ว่า คนไทยทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัย ท่านผู้มากด้วยบารมีที่เคยทำ ค่อยชักใย ฯลฯ สำเร็จมาแล้ว แต่คนที่จะทำให้ประเทศลืมตาอ้าปากได้ ทุกคนรู้ว่าใคร ท่านผู้มีบารมีคงแกล้งไม่รู้(มั๊ง) ทุกอย่างที่ท่านวิชาพร้อมพวกทำอยู่ในขณะนี้ เป็นการกล่าวหาฝ่ายเดืยว ปิดหูปิดตาประชาชน สื่อต่างๆ ที่จัดแย้งพวกคุณ ต้องปิด กลัวเขารู้ว่าพวกคุณทำอะไรที่ไม่เข้าท่า ประเทศไทยเป็นของคนทุกคนที่เกิดในประเทศไทย เสียภาษีเอามาให้พวกคุณใช้จ่าย คุณยังกล้าทำเรื่องฉิบหาย ซ้ำเติมประเทศให้ย่อบยับลง ขาดความเชื่อถือ ประชาชนตกงาน ฯลฯ ไม่ใช่เพราะพวกคุณเหรอ ไอ้ห่า.....

โดยคุณ ตำรวจที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อความ
นายวิชา มหาคุณ ทำไมไม่คำนึงถึงเหตุผล คุณธรรมและความถูกต้องหายไปไหน คุณอย่าคิดว่ามีอำนาจอยู่ในมือจะทำอะไรก็ได้ เวรกรรมมีจริงนะกลับตัวกลับใจตอนนี้ก็ยังทัน อย่าทำให้ชื่อเสียงของปปช.ต้องเสื่อมเสียไปมากกว่านี้เลย

โดยคุณ ท่านเปา 114.128.21.XXX

ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อความ
อ่านบทความนี้แล้วน่าสงส่ารบ้านเมืองจริงๆ ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน ตัดสินคดีปัจจุบันไม่ยึดระเบียบข้อกฎหมายเลยหรือ

โดยคุณ ตำรวจชั้นผู้น้อย 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อความ
ทุกคนทำเรื่องผิดพลาดได้ แต่ต้องยอมรับผิดและแก้ไขในสิ่งผิด ก็พอจะให้อภัย อย่าต้องให้ถึงกับขับไล่และสาปแช่งกันเลย ...นาย วิชา เอ๋ย.....

โดยคุณ คนไทย 114.128.21.XXX

ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อความ
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ท่านควรที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายด้วย

โดยคุณ คนไทยคนหนึ่ง 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อความ
ไม่รู้ว่า ป.ป.ช. ใช้ความรู้จากส่วนไหนมาตัดสินใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรใช้ความยุติธรรม ศึกษาข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบให้ถี่ถ้วนด้วย ก่อนจะตัดสินใครสักคน เพราะนั่นหมายถึงอนาคตของข้าราชการ ทั้ง ๆ ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับใช้พื้นแผ่นดิน ทำคุณงามความดีมาโดยตลอด ขอความเห็นใจจากท่านผู้มีอำนาจ (ป.ป.ช.) ทั้งหลายขอความเมตตาด้วย

โดยคุณ nidteepang@hotmail.com 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อความ
ขอความเห็นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนด้วย ที่โดนอำนาจมึดตัดสิน ซึ่งเกิดจากความไม่ยุติธรรม อาศัยอำนาจของตัวเองเป็นใหญ่

โดยคุณ nidteepang@hotmail.com 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อความ
ทุกคนทำเรื่องผิดพลาดได้ แต่ต้องยอมรับผิดและแก้ไขในสิ่งผิด ก็พอจะให้อภัย อย่าต้องให้ถึงกับขับไล่และสาปแช่งกันเลย ...นาย วิชา เอ๋ย.....

โดยคุณ คนไทย 114.128.21.XXX

ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อความ
สรุป คนตีกันสำคัญกว่าภารกิจถวายความปลอดภัยต่อสถาบันกษัตริย์หรือเพียงเพราะไม่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งก็เลยไม่เห็นถึงความสำคัญ นี่คือความคิดของปปช.อย่างนั้นหรือ..?

โดยคุณ คนมีไฟ 114.128.21.XXX

ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อความ
ท่านวิชาครับผมเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯผมได้ยินชื่อเสียงของท่านในความตงฉินซื่อสัตย์ยุติธรรมผมรู้สึกชื่นชมและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตลอดมาแต่ท่านครับพอท่านมาอยู่ปปช.ความเป็นกลางของท่านดูเปลี่ยนไปดูเหมือนท่านจะเหลืองมากกว่าแดงดุลพินิจต่างๆของท่านจึงทำให้ดูเหมือนมีอคติเช่นเดียวกับกรณีของพล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ถ้าท่านลองเอาเหตและผลของทุกฝ่ายมาเล่าให้ประธานปปช.ฟังผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านประธานจะไม่มีความเห็นแบบท่าน ขอเถอะครับท่านได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์มาทั้งชีวิตต้องมามีมลทินประวัติมัวหมองเพียงเพราะอคติจากการเลือกข้างเลยขอท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนให้ความเป็นธรรมแก่พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อีกครั้งด้วยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและเป็นตราบาปในใจของท่านตลอดไปนะครับ

โดยคุณ somchai_kij@hotmail.com 125.26.101.XXX

ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อความ
อำนาจมืด!!!!!!!!!

โดยคุณ สว่าง 125.26.169.XXX

ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อความ
ทำไมถึงไม่ละอายบ้าง ปปช อย่างนี้ควรต้องแจ้งข้อกล่าวหากับ ปปชถึงจะดี อย่าเอาองค์กรมาหากิน ละทิ้งความยุติธรรม

โดยคุณ ชาวไทยทีรักสถาบัน 125.26.156.XXX

ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อความ
คุณวิชา ทีคุณมาอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คุณไม่ละอายแก่ใจบ้างหรือในการทำงาน คุณใช้อะไรตัดสินการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขาทำงานมาเสียสละเพื่อแผ่นดินมาเยอะ คุณแค่อาศัยอำนาจหลงตัวเอง ไม่ใช้ความถูกต้อง หาเหตุ หาผล ขนาดเราอ่านแค่นี้ก็รู้ว่า ภารกิจไหนสำคัญกว่ากัน กะแค่คนตีกัน คนที่รับผิดชอบก็มีอยู่

โดยคุณ nitteepang@hotmail.com 113.53.164.XXX

ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อความ
สรุปแล้ว ปปช ต้องการให้ความสำคัญกับคนไร้สาระตีกันมากกว่าการถวายอารักขาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นนั้นหรือ !!!!!!!!

โดยคุณ คนไม่มีสี 124.157.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 20 แจ้งลบข้อความ
เรียนคุณวิชาที่ไม่นับถือ คุณรักอะไรกันแน่ ลาภ ยศตำแหน่ง เงินทอง บริวาร ชื่อเสียง หรือรักประเทศไทยจนน้ำลายไหล แก่เพราะเกิดนานหรืองัย บักซา......มึงเฮ็ดได้จั๋งได๋...หา.....สงสารประเทศไทย ..ครับ..

โดยคุณ Police Thailand 125.26.172.XXX

ความคิดเห็นที่ 21 แจ้งลบข้อความ
ทราบมาว่า ท่าน วิชา ไม่ชอบตำรวจ ลึกๆในใจมีอะไรเกี่ยวข้องกับตำรวจรึเปล่า [โดยเฉพาะครอบครัว] ยังไงก็อย่าเหมารวมเลย ตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะ......

โดยคุณ สีขาว 117.47.135.XXX

ความคิดเห็นที่ 22 แจ้งลบข้อความ
หากเป็นจริงตามข้อเขียน ปรากฏหลักฐานว่า นายวิชานำนายกษิต มาเป็นที่ปรึกษา นายกษิตเป็นทั้งพันธมิตรและประชาธิปัตย์ และอย่างนี้จะให้สังคมเข้าใจอย่างไร? ดังนั้น คู่กรณีที่ถูกร้อง ป.ป.ช. หากเป็นคนเสื้อแดง หรือสมาชิกของพรรคเพื่อไทย และมีนายวิชามาเป็นประธานอนุกรรมการสอบสวน ต้องรีบร้องคัดค้านทันที เพราะปล่อยให้คนอย่างนี้มาทำหน้าที่สอบสวนไม่ได้ สำหรับตำรวจทั้งหลาย ถ้ามีชื่อนายวิชาโผล่ออกมา ต้องรีบร้อนทันที เพราะพฤติกรรมของนายวิชามันโจ่งแจ้ง ชัดเจน ขาดความเป็นกลาง อย่างเห็นได้ชัด

โดยคุณ โจ่งแจ้ง ชัดเจน 124.121.243.XXX

ความคิดเห็นที่ 23 แจ้งลบข้อความ
ท่านวิชาฯ ครับตำรวจอุดรธานีทุกคนทำงานโดยอาศัยข้อกฎหมายกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ครับ

โดยคุณ ตำรวจอุดร 125.26.170.XXX

ความคิดเห็นที่ 24 แจ้งลบข้อความ
สงสัยท่านวิชา คงจะไม่รู้จักสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่สูงสุดของคนไทย และไม่ว่าทหารหรือตำรวจก็จะต้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนอย่างอื่น แต่นายวิชา กลับไม่สนใจสงสัยพวกเสื้อเหลืองที่มีนายกษิต ภิรมย์ต้องเป็นใหญ่กว่าอย่างอื่น จะทำอะไรก็ต้องรอให้สั่งถึงจะทำได้ และขอให้คิดดูให้ดีว่ามีกี่คนที่จะได้ติดเครื่องหมาย "ภปร." แล้วคนตีกัน ผบก.เพิ่มศักดิ์ฯจะต้องไปควบคุมดูแลก่อนการถวายอารักขาหรือไม่ อย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าใครเป็นคนไทยอย่างแท้จริงกันแน่ อยากรู้ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ไหมสำหรับประเทศไทย

โดยคุณ jeed01@yahoo.com 125.26.187.XXX

ความคิดเห็นที่ 25 แจ้งลบข้อความ
ธรณีนี่นี้เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหารเราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้างดาบนั้นคืนสนอง

โดยคุณ สุกิจ เพื่อนเพิ่มศักดิ์ 203.185.150.XXX

ความคิดเห็นที่ 26 แจ้งลบข้อความ
ได้แต่บ่น และว่ากล่าว พวกนี้ แต่ยังไม่ได้ข่าวว่าจะทำอะไรกับพวกนี้ได้สักที เมื่อไรจึงจะมีคนเริ่มต้นดำเนินการให้ชัดเจนนะ กรณีปลัดกระทรวงการคลังก็เช่นกัน ปฏิบัติหน้าที่ไปตามขั้นตอนตามที่ กพ.วางแนวทางให้ แต่ต้องถูก ปปช.ไล่ออก แต่ไอ้ที่เอาอาวูธออกมายึดอำนาจของประชาชนจนบ้านเมืองบรรลัย มันกลับเสวยสุขกันทั่วหน้า ขอบ่นบ้าง รอผู้นำที่จะเริ่มดำเนินการ

โดยคุณ พระอินทร์ 158.108.210.XXX

ความคิดเห็นที่ 27 แจ้งลบข้อความ
ตัดสินคนตามกระแส มีอคติ เอนเอียง นี่คือ ปปช.ลิ่วล้อ ปชป.ทุดดดด

โดยคุณ ปปช.เถื่อนนนน 113.53.175.XXX

ความคิดเห็นที่ 28 แจ้งลบข้อความ
นับแต่โบราณมาใครหนีทัพ ให้ลงโทษถึงประหารชีวิตในปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน แต่ถ้ามีการถวายความปลอดภัย ก็ให้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญแม้ว่าจะมีการรบติดพันอยู่ก็ตามนั้นแสดงให้เห็นว่าภารกิจถวายความปลอดภัยสำคัญ สำคัญกว่าทุกภารกิจการที่ผู้การท่านนี้ ได้ถวายความปลอดภัยถือได้ว่าทำถูกต้องแล้ว การที่ท่านวิชามองไม่เห็นความสำคัญ ถือได้ว่าท่านวิชามีอคติต่อผู้การท่านนี้

โดยคุณ นักรบเพื่อนเพิ่มศักดิ์ 125.26.149.XXX

ความคิดเห็นที่ 29 แจ้งลบข้อความ
" ยิ่งมีการตีกัน ยิ่งจะต้องถวายอารักขาให้ใกล้ที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฉวยโอกาสนำขบวนเข้ามาใกล้พระองค์ท่าน เพราะอาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นได้ และผู้บังคับการผู้รับผิดชอบ จะต้องป้องกันโดยสุดชีวิตด้วยเหมือนอย่างเพลงมาร์ชตำรวจที่ว่า....“ถึงตัวจะตายก็ช่างมัน! ” ท่านผู้การได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว... ขอเป็นกำลังใจให้ท่านตลอดไป

โดยคุณ ตราชั่ง 222.123.230.XXX

ความคิดเห็นที่ 30 แจ้งลบข้อความ
ท่านผู้การควรได้รับความยุติธรรม ผู้เกี่ยวข้องดูแลด้วย.

โดยคุณ ตราชั่ง 58.147.9.XXX

ความคิดเห็นที่ 31 แจ้งลบข้อความ
คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ ถปภ. สอบงัยวะว่าปล่อยให้คนตีกัน อยู่คนละที่เลย มอบหมายงานแล้วด้วย เอาอะไรตัดสินวะ ไอ้ ปปช.เถื่อน

โดยคุณ คนถูกแบ่งสี 113.53.168.XXX

ความคิดเห็นที่ 32 แจ้งลบข้อความ
"ปปช.ตัดสินแบบนี้ตำรวจไทยจะมีขวัญและกำลังใจในการทำงานได้อย่างไร" ชาวบ้านตีกันตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดแล้วแต่กลับโดนวินัยร้ายแรงขอให้ ปปช.ทบทวนตัดสินในกรณี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ใหม่ ให้ได้รับความยุติธรรมด้วย..... และไม่ควรใช้ 2 มาตรฐาน.....

โดยคุณ ตำรวจของประเทศไทย 125.26.225.XXX

ความคิดเห็นที่ 33 แจ้งลบข้อความ
"ขอเป็นกำลังใจให้ ผบก.ภ.จว.อุดร ด้วย สู้สู้............

โดยคุณ ตำรวจไทย 125.26.225.XXX

ความคิดเห็นที่ 34 แจ้งลบข้อความ
ถ้าท่านตัดสินอย่างนี้ แล้วตำรวจจะทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างไร.....แล้วประชาชนจะไปหวังพึ่งใคร....สุดท้ายประชาชนก็เป็นผู้รับกรรม....

โดยคุณ ประชาชนที่รักตำรวจไทย 125.26.225.XXX

ความคิดเห็นที่ 35 แจ้งลบข้อความ
ถ้าท่านตัดสินอย่างนี้ แล้วตำรวจจะทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างไร.....แล้วประชาชนจะไปหวังพึ่งใคร....สุดท้ายประชาชนก็เป็นผู้รับกรรม....

โดยคุณ ประชาชนที่รักตำรวจไทย 125.26.225.XXX

ความคิดเห็นที่ 36 แจ้งลบข้อความ
ขอท่านประธานปปช.ได้โปรดทบทวนให้ความเป็นธรรมกับผู้การฯอุดรด้วย อย่าให้นายวิชามีอำนาจล้นฟ้าแต่เพียงผู้เดียว .....สาธุ....เวรกรรมติดจรวด..บักชา

โดยคุณ คนอิสาน 114.128.23.XXX

ความคิดเห็นที่ 37 แจ้งลบข้อความ
ขอท่านประธานปปช.โปรดทบทวนให้ความเป็นธรรมกับผู้การฯอุดรด้วย อย่าให้นายวิชามีอำนาจล้นฟ้าแต่เพียงผู้เดียว สาธุ....เวรกรรมติดจรวด

โดยคุณ คนอิสาน 117.47.128.XXX

ความคิดเห็นที่ 38 แจ้งลบข้อความ
สังคมได้รับรู้พฤติกรรมของนาย วิชา แล้ว...สมควรลาออกไปจากปปช.แล้วแทรกแผ่นดินหนีซะ....

โดยคุณ ต้องสู้ 222.123.12.XXX

ความคิดเห็นที่ 39 แจ้งลบข้อความ
ขอให้คณะ ปปช ช่วยทบทวนและทำการสอบสวนใหม่ด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าคณะ ปปช มีความยุติธรรม ไม่ใช่ทำตามคำสั่งของใคร

โดยคุณ คนรักความยุติธรรม 124.157.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 40 แจ้งลบข้อความ
ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้การฯอุดรด้วยค่ะ

โดยคุณ กลุ่มแม่บ้านตำรวจ 124.157.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 41 แจ้งลบข้อความ
ปปช. ควรมีมาตรฐานในการตัดสิน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามพยานหลักฐานให้มากกว่านี้

โดยคุณ คนสีน้ำเงิน 125.26.228.XXX

ความคิดเห็นที่ 42 แจ้งลบข้อความ
ทำไม คณะปปช ถึงได้ตัดสินโดยไม่ยึดหลักความยุธิธรรม เหมือนพวกท่านจงใจรังแกข้าราชการตำรวจเลย

โดยคุณ สีม่วง 124.157.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 43 แจ้งลบข้อความ
ขอเป็นกำลังใจให้กับ พล.ต.ต.เพิ่มศํกดิ์ ภราดร เพื่อให้เรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั่วประเทศ

โดยคุณ ตำรวจชั้นผู้น้อย 117.47.132.XXX

ความคิดเห็นที่ 44 แจ้งลบข้อความ
ถ้าปปช.ไม่ยึดหลักความยุติธรรม และมี2มาตรฐานในการตัดสิน ระวังปปช.จะลุกเป็นไฟ....

โดยคุณ คนมีดาว 222.123.10.XXX

ความคิดเห็นที่ 45 แจ้งลบข้อความ
หากสวรรค์ นรก มีจริงใครทำเหี้ยไว้ก็ขอให้ตกนรกหมกไหม้ไป คนทำความดีมีความเที่ยงธรรม สุจริตใจได้พบกับความสุขความเจริญ

โดยคุณ คิม 65.49.2.XXX

ความคิดเห็นที่ 46 แจ้งลบข้อความ
เห็นด้วยกับคุณคิมค่ะ คุณวิชาไม่มีความยุติธรรมเลย

โดยคุณ เพื่อนคุณคิม 117.47.12.XXX

ความคิดเห็นที่ 47 แจ้งลบข้อความ
ตำรวจ จ.อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยให้สถาบันเบื้องสูง แต่ ปปช. ได้ตัดสินให้ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ฯ มีความผิดวินัยร้ายแรง... ดูเหมือนว่า ปปช.ไม่ให้ความสำคัญกับการถวายความปลอดภัยฯ เลย........

โดยคุณ คนไทยผู้เทิดทูลสถาบัน 125.26.229.XXX

ความคิดเห็นที่ 48 แจ้งลบข้อความ
ขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจไทยทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงค์...

โดยคุณ ผู้จงรักภักดี 125.26.229.XXX

ความคิดเห็นที่ 49 แจ้งลบข้อความ
นี่หรือ ปปช. ....ทำงานได้แค่นี้แล้วคนไทยทั้งประเทศจะพึ่งใคร...

โดยคุณ ตำรวจไทย 125.26.231.XXX

ความคิดเห็นที่ 50 แจ้งลบข้อความ
ปปช.ตัดสินโดยใช้ ๒ มาตรฐานแบบนี้ บ้านเมืองจึงไม่สงบสุขและสมานฉันท์กันไม่ได้สักที

โดยคุณ คนของแผ่นดิน 125.26.231.XXX

ความคิดเห็นที่ 51 แจ้งลบข้อความ
ขอให้มีการทบทวนการตัดสินด้วยเพื่อให้คนที่ตั้งใจทำงานจะได้มีกำลังใจต่อไป

โดยคุณ อีกความเห็น 203.113.0.XXX

ความคิดเห็นที่ 52 แจ้งลบข้อความ
ปปช.ตัดสินแบบนี้เชื่อว่าข้าราชการทั่วประเทศไทยต้องไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน และปปช.ควรพิจารณา ทบทวนการตัดสินในเรื่องของ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ตามพยานหลักฐานที่ปรากฎดังกล่าวใหม่ด้วย

โดยคุณ ข้าราชการไทย 125.26.228.XXX

ความคิดเห็นที่ 53 แจ้งลบข้อความ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในการตัดสินคดีนั้นได้ให้โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนำพยานหลักฐานมาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้กระทำความผิดได้ในศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์และศาลฎีกา แต่ป.ป.ช.กลับตัดสินโดยไม่นำเอาหรือรับฟังพยานหลักฐานอื่นๆและไม่ให้มีโอกาสต่อสู้ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเหมือนกับระบบยุติธรรมของประเทศไทยเลย อีกทั้งยังไม่ดำรงตนให้มีความเป็นกลางของทั้งสองฝ่ายแล้วคำตัดสินนั้นจะได้รับการยอมรับจากสังคมได้อย่างไร

โดยคุณ ตราชั่งประเทศไทย 125.26.231.XXX

ความคิดเห็นที่ 54 แจ้งลบข้อความ
ทำไม ปปช.จึงเป็นเช่นนี้ อคติสิ้นดี ไม่มีความเป็นกลาง ไม่ฟังเหตุผลและพยานหลักฐาน อย่างนี้ควรจะเปลี่ยน ปปช.ชุดใหม่หรือไม่ก็ยุบ ปปช.ไปเลย

โดยคุณ รักความยุติธรรม 117.47.235.XXX

ความคิดเห็นที่ 55 แจ้งลบข้อความ
ถ้าคุณวิชาเป็นผู้การอุดร จะทำไง คงจะต้องไปยืนกั้นคนเป็นร้อยไม่ให้ตีกันซินะ ผู้การอุดร เขาก็ได้สั่งการเตรียมการป้องกันการเกิดเหตุแล้วนี่นา แล้วยังมีภาระกิจอื่นที่สำคัญยิ่งอีก ไม่ว่าผู้ว่าอุดร ผู้การ หรือชาวอุดร คงไม่อยากให้เหตุการอย่างนี้เกิดขึ้นหรอก ป้าว่าคุณวิชาทบทวนใหม่ คงไม่เสียหน้าหรอกนะ ดีกว่าให้คนด่าทุกวัน คุณวิชา เกลียดตำรวจเหรอ

โดยคุณ ป้าwha 117.47.129.XXX

ความคิดเห็นที่ 56 แจ้งลบข้อความ
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้การเพิ่มศักดิ์ มีกำลังใจและสู้ต่อไปนะผู้การ สวรรค์อยู่ในอก ...นรกอยู่ที่ใจ คนที่ทำกับท่านคงได้รับผลกรรมในชาตินี้ ***รักตำรวจทุกๆๆคน***

โดยคุณ คนรักความเป็นธรรมใ 125.26.170.XXX

ความคิดเห็นที่ 57 แจ้งลบข้อความ
สรุป ปปช.ชุดนี้มี วิชา มหาคุณ ใหญ่ที่สุดมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว ปปช.ที่เหลือหดหัวอยู่ในกระดอง.....โธ่ น้องเต่า.....

โดยคุณ เกลียด ปปช. 117.47.9.XXX

ความคิดเห็นที่ 58 แจ้งลบข้อความ
ไม่อยากบอกเลยว่า....ท่านวิชาเคยมอบใบประกาศให้โอ๋สืบหก...เพราะช่วยจับคดีรถหายในศาล...รูปนั้นเราเก็บทิ้ง....หมดความศรัทธาในตัวท่านมานานแล้ว...ท่านเกลียดตำรวจเพราะเรื่องครอบครัว...แต่น่าจะแยกแยะ...เสียดายความดีที่ท่านเคยมี...เคยนึกถึงครอบครัวคนอื่นบ้างมั้ยว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทำอันไร้สาระของท่าน...เขามีพ่อแม่มีลูกเมียที่ต้องดูแล....ความยุติธรรมของท่านหายไปไหน...เราของจองเวรท่านทุกชาติไป...

โดยคุณ ภรรยา โอ๋ สืบหก 124.120.38.XXX

ความคิดเห็นที่ 59 แจ้งลบข้อความ
โลกนี้คือ...ละคร....

โดยคุณ โอ๋ สืบหก 124.120.38.XXX

ความคิดเห็นที่ 60 แจ้งลบข้อความ
ฟังแล้วสงสารประเทศไทย... เป็นกำลังใจให้ คุณโอ๋ สืบหก และภรรยาด้วยน่ะค่ะ...

โดยคุณ messine 93.12.236.XXX

ความคิดเห็นที่ 61 แจ้งลบข้อความ
ปปช.คือใครทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างค่ะ นั่งห้องแอร์ชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี้ อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน ทำงานตามใบสั่งใครแต่งตั้งพวกคุณ

โดยคุณ คนรักยุติธรรม 124.120.176.XXX

ความคิดเห็นที่ 62 แจ้งลบข้อความ
อยากจะถาม ปปช.ทำอะไรเพื่อประเทศไทย เพื่อชาติบ้างค่ะ ตำรวจทำงานเสียสละเวลาส่วนตัวซึ่งแถบไม่มีเลยทำงานรับใช้ประชาชนชาวไทยรับเงินเดือนที่ถูกต้อง ไม่ใช่เกลียดใครไม่ชอบทำตามใบสั่งมาหาทางเล่นงานซึ่งให้ร้ายว่ารังแกประชาชนตำรวจทำงานเสียสละเพื่อประชาชนโปรดเข้าใจเสียใหม่แล้วลองมองย้อนดูตัวเองว่าคุณคณะ ปชชที่ตั้งขึ้นโดยมิชอบว่าคุณทำอะไรเพื่อประชาชนบ้าง ถืออำนาจที่มิชอบมาไล่ตำรวจคนที่ทำงานเพื่อประเทศเพื่อในหลวงเพื่อความสงบสุขของประชาชน ปปช.ออกไป ปปชไม่มีความหมายรังแกแต่ตำรวจ คุณออกไปอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกหลานเถอะเวรกรรมมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้แหละเวรกรรมจะลงโทษคุณพวกมารสังคม.

โดยคุณ va_ap_one@hotmail.com 124.120.178.XXX

ความคิดเห็นที่ 63 แจ้งลบข้อความ
ให้กำลังใจ รองโอ๋ ผู้ซึ่งถูก ปปช รังแก

โดยคุณ ปลาน้อย 124.120.176.XXX

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ชื่อ / อีเมล์ : 
ความคิดเห็น : 
 

 
ในหลวงของเรา ได้เสด็จไปประทับที่ “บ้าน” หัวหิน ของพระองค์แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ทรง “ฝากบ้าน (กรุงเทพฯ) ไว้กับตำรวจ… ..
…ได้อ่าน “บัญชีหนังหมา” ที่จารึกการโกงชาติโกงบ้านโกงเมือง ของพรรคเก่าแก่ดักดานชื่อ... ..

รหัสสินค้า 9
ผู้แต่ง วาทตะวัน สุพรรณเภษัช
ราคา 180 บาท

นินทา-ประชาธิปัตย์ (ฝ่ายค้าน-ดักดาน)
ปฏิบัติการเขย่าต่อมฮาประชาชนอีกครั้ง ยกโขยง เปิดโปงสันดานดักของแก๊งการเมืองเก่ากะโหลก ที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่า พวกเขานั่นแหละ...เป็นปัญหา "ดักดาน" ของ ..

รหัสสินค้า 6
ผู้แต่ง วาทตะวัน สุพรรณเภษัช
ราคา 150 บาท

เหี้ยส่องกระจก
จาก รัดทำมะนวย ฉบับเขย่าอารมณ์ผู้คนในบ้านเมืองให้แตกซ่าน ตามติดด้อยวรรณกรรมต่อเนื่อง คือ เหี้ยส่องกระจก ถึงจุดจบรัดทำมะนวย ผู้เขียนคนเดียวกัน ..


 
COPYRIGHT 2008 BY VATTAVAN . ALL RIGHT RESERVED . BEST VIEW WITH IE 7 OR FIREFOX BROWER