หน้าแรก > คอลัมนักเขียน > วาทตะวัน สุพรรณเภษัช > “จารุวรรณ เมณฑกา ใสซื่อหรือ...โสโครก!?”
หัวข้อ : “จารุวรรณ เมณฑกา ใสซื่อหรือ...โสโครก!?” เรื่องอื่นๆ ในหมวด : วาทตะวัน สุพรรณเภษัช

“จารุวรรณ เมณฑกา ใสซื่อหรือ...โสโครก!?”

วาทตะวัน สุพรรณเภษัช

        ผมให้ฉายา จารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าเป็น “เป็ด หัวยักษ์” ตั้งแต่ปีกลาย เพราะหล่อนสวมบทบาท ทั้งเป็น “ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน” และเป็นผู้ใช้อำนาจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง) อย่างเบ็ดเสร็จด้วย 
        ทั้งนี้ สาเหตุมาจากความโง่เขลาของ “ไอ้บัง” แห่งคณะปฏิรูป ที่ดันยุบ ค.ต.ง. แล้วตั้งให้หญิงเป็ดแต่เพียงนางเดียว เป็นผู้ใช้อำนาจแทนคณะกรรมการที่ถูกยุบไป ซึ่งมีจำนวนถึง 10 คน ทำให้หล่อนเป็นผู้มีอำนาจมากมาย ดุจเอาหัวยักษ์มาสวมหัวเป็ด สำแดงศักดาอวดฤทธาไปได้อย่างกว้างขวาง ทำให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ หรือแม้แต่นักการเมืองต้องยำเกรง 
        เมื่อปลายปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความชื่อ ‘หญิงเป็ด-หัวยักษ์’ ...หัวกำลังจะเน่า ลงทั้งประชาทรรศน์รายวัน และรายสัปดาห์ รวมทั้งคอลัมน์เดียวกัน และยังนำลงทั้งในเว็บไซด์ vattavan.com ของผู้เขียนเองอีกด้วย ผู้อ่านก็ชอบกัน 

content/picdata/149/data/JARUWAN2.jpg

        บทความดังกล่าว ผมได้พูดถึงความเกรียวกราวฉาวโฉ่ของพฤติกรรม ผู้หญิงที่ชื่อ จารุวรรณ เมณฑกา เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ ให้ลูกชายซึ่งทำหน้าที่เลขาส่วนตัว เดินทางไปต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีหน้าที่ และใช้งบประมาณของหลวง แถมยังขอตั๋วฟรีจากบริษัทการบินไทย ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่จารุวรรณเป็นผู้ว่าการ ยังทำหน้าที่ผู้ตรวจบัญชีอีกด้วย
        พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่กลับไปหาประโยชน์จากหน่วยรับตรวจ เป็นความเสียหายทางจริยธรรมอย่างแรง!
        ท้ายบทความผมยังพูดไว้อีกว่า

        “...นอกจากนั้น ยังมีเรื่องเหม็นๆ ในการเดินทางไปดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานแผ่นดินที่ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี ที่มีตัวละครคือบริษัททัวร์เกี่ยวข้องด้วย ที่ไม่โปร่งใส มีการซิกๆแซกๆล่อกๆแล่กๆ สนุกสนานกว่าเรื่องที่เล่ามาเสียอีก  เพราะเอาเงินหลวงไปเที่ยวยุโรป แห่กันไปถึง 40 คน โดยมีจารุวรรณเป็นหัวหน้าคณะพาไปเอง ใช้เงินหลวงไปมากมายกว่าสามล้านบาท แต่ไปดูงานจริงเพียงประเทศเดียว แค่ 2 ชั่วโมง ทั้งๆที่ขอไปดู 3 ประเทศ ท่านคงต้องติดตามภาค 2 กันต่อไป
        หลักฐานทั้งหมดที่ผมนำเสนอในวันนี้และวันหน้า จะแสดงให้ผู้คนในบ้านเมืองของเราเห็นว่า คนอย่างจารุวรรณฯ ผู้ชอบอ้างความซื่อสัตย์ แต่พฤติกรรมกลับสวนกับสิ่งที่ตัวเองชอบพูดและแสดง เป็นผลให้ระยะนี้โดนถลกทั้งเครื่องในและนออออกมาแบหราอลึ่งฉึ่งให้ผู้คนเห็นกลางแจ้ง... เริ่มออกอาการส่งกลิ่นตุๆ เฉ่าๆ ออกมาแล้ว
        อีกไม่นานต้องขึ้นอืดเป็น ‘เป็ดหัวยักษ์...หัวเน่า’ แน่ๆ!!!...”

        ท่านผู้อ่าน ที่เคารพครับ
        ไอ้เจ้า “เรื่องเหม็นๆ” ที่ว่าเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ทีมงานของผมได้ใช้ความพยายาม เจาะหาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกินเวลาหลายเดือน กว่าจะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน และกำลังจะได้แสดงให้ท่านผู้อ่าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนข้าราชการ, สื่อมวลชน, สมาชิกรัฐสภา หรือชาวบ้านธรรมดาประชาชนคนเดินดินทั้งหลาย ได้ล่วงรู้ถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่ชอบธรรม ทั้งจารุวรรณ เมณฑกา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบางนาย ดังมีข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้
 
        มีหลักฐานชัดเจน ว่าเมื่อวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2546 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนำคณะข้าราชการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี โดยคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหัวหน้าคณะ ได้ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
        การเดินทางที่อ้างว่าไปราชการครั้งนี้ ได้ปรากฏมีหลักฐานปรากฏว่า มีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดหลักจริยธรรม ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็น General Auditor ไม่สมควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้
        ก. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับ “บัตรโดยสารฟรี-ชั้นประหยัด” จาก บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ใบ ทำให้บริษัทคาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดนำคณะศึกษาไปดูงานได้ประโยชน์ เป็นเงิน 257,050 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาท)
        ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทำสัญญากับนายสนธิ สารธรรม ผู้บริหารบริษัทคาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
        ค. การเดินทางไปครั้งนี้ไปดูงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวส่วนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลีเพียงไปเที่ยวอย่างเดียว ฯลฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

        1. การดำเนินการทางธุรการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
           1.1 วันที่ 30 กันยายน 2546 นายคัมภีร์ สมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีบันทึกถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผ่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  ระหว่าง 5-14 พฤศจิกายน 2546  จากจำนวน 2,255,000.- บาท เพิ่ม 945,000.- บาท  รวมเป็นวงเงิน 3,200,000.- บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  เป็นผู้จัด จากเดิม 35 คน เป็น 38 คน  คุณหญิง จารุวรรณ  เมณฑกา  อนุมัติเมื่อ 8 ตุลาคม 2546  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความสำนักงานบริหารและพัฒนาบุคคล  ด่วนที่สุดที่ 07/1565  วันที่ 30 กันยายน 2546  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหาร สตง.ยุคใหม่” (มีเอกสารประกอบ)   
           1.2 วันที่ 8 ตุลาคม 2546  คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ลงนามอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปต่างประเทศดังกล่าว จำนวน 42 คน ตามรายชื่อแนบ  ซึ่งรวมผู้เกี่ยวข้องและผู้ติดตาม คือ นางสาวอรทัย  วรากรวรวุฒิ น้องสาวซึ่งทำงานที่ F.A.O. ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ และนางสาวขจาริน เมณฑกา  บุตรสาว ซึ่งขณะนั้นได้รับบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความสำนักงานบริหารและพัฒนาบุคคล ด่วนที่สุดที่ 07/1789  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 (มีเอกสารประกอบ) 
           1.3 วันที่ 8 ตุลาคม 2546 นายคัมภีร์ สมใจ ได้ลงนามในฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0007/4384 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินไป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546  จำนวน 42 คน ในราคาพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ด่วนที่สุดที่  ตผ 0007/4384 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 (มีเอกสารประกอบ)   
           1.4  วันที่ 9 ตุลาคม 2546 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  ได้ลงนามในสัญญาเช่าเหมาบริการ กับบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด โดย นาย สนธิ สารธรรม ผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งคุณหญิงจารุวรรณฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างได้จ้างบริษัท คาริสม่า ฯ จัดการนำคณะศึกษาดูงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 40 คน ไปประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และ อิตาลี  ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2546  เป็นจำนวนเงิน 3,120,000.- บาท  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม 
           - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยวตามรายการ (ไม่ระบุกี่ใบ แต่ต้องหมายถึง 40 ใบ) 
           -  ค่าที่พัก (พักห้องคู่) และค่าอาหาร 
           - ค่าชมสถานที่ และ รถโคชใหญ่ 50 ที่นั่ง 
           - ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ และทุกแห่ง, ค่าวีซ่า และ
ค่าประกันอุบัติเหตุ 
           -  ค่ามัคคุเทศก์ 
                  หมายเหตุ  พักห้องคู่คนละ    78,000.- บาท 
                                พักเดี่ยวเพิ่ม       18,000.- บาท 
           รายละเอียดปรากฏตาม สัญญาเช่าเหมาบริการ  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 (มีเอกสารประกอบ)   
           1.5  วันที่ 9 ตุลาคม 2546  คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ได้ขออนุมัติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางไปกับคณะเจ้าหน้าที่ สตง. ดังกล่าวในฐานะหัวหน้าคณะ และได้รับอนุมัติการเดินทางเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความสำนักงานบริหารและพัฒนาบุคคล ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0007/129  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 (มีเอกสารประกอบ)   
           1.6  วันที่ 14  ตุลาคม 2546  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ กบ.01/981  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546  ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ความว่า ทางการบินไทยได้ให้การสนับสนุนดังนี้ 
                1.6.1 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราส่วนลดราชการราคาท่านละ 78,285 บาท (อัตราภาษีบัตรโดยสารประมาณ 1,000 บาท  รวมเป็น 79,285 บาท.) 
                1.6.2 บัตรโดยสารชั้นประหยัด  อัตราส่วนลดราชการเป็นหมู่คณะ  ราคาท่านละ 24,705 บาท (อัตราภาษีบัตรโดยสารประมาณ 1,000 บาท  รวมเป็น 25,705 บาท) 
                1.6.3 บัตรโดยสารชั้นประหยัด 10 ใบ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส  และ โรม – กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมของสำนักงานงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาติโดยรวม
 
        2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
           พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542   มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้      
           “หน่วยรับตรวจ หมายความว่า”
           (4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
           (5)  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           มาตรา 26  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผ่นดิน 
           ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          มาตรา 27  ให้ผู้ว่าการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรงต่อประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
           ให้กิจการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอำนาจให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ   ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
           มาตรา 38  ให้มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
           มาตรา 39  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (1)   รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
           (2)   ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
                  (ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน อื่นของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน  งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่าหรือไม่ 
           ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา 4 (4) หรือ (5)  ให้แสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย
 
         3. ข้อเท็จจริง 
         จากการดำเนินการทางธุรการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   เพื่อไปศึกษาและดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี ในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 นั้น มีสิ่งที่เป็นพิรุธคือ 
         3.1 ตามหนังสือของสำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเดิม 35 คน เป็น 38 คน และเพิ่มงบประมาณ อีก 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) รวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท  (สามล้านสองแสนบาท)  (มีเอกสารประกอบ)   
         3.2 ตามหนังสือของสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 เสนอนางสาววิไล ศรีปิติวิทยา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมติดตามทั้งสิ้น 42 คน ซึ่ง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ก็อนุมัติในจำนวนที่เพิ่มขึ้น 4 คน และมีชื่อ 
              3.2.1 นางสาวอรทัย  วรากรวรวุฒิ  น้องสาวของคุณหญิง จารุวรรณ  เมณฑกา ซึ่งไม่ได้ทำงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
              3.2.2 นางสาวขจาริน เมณฑกา บุตรสาวของคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ทำงานอยู่ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  แต่ไม่ได้เข้ารับการรอบรม (มีเอกสารประกอบ)    
        3.3  วันที่ 8 ตุลาคม 2546  คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมติดตามรวมทั้งสิ้น 42 คน ไปศึกษาและดูงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2546  (มีเอกสารประกอบ)   
        ในวันเดียวกันนี้นายคัมภีร์ สมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหนังสือถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ตามหนังสือที่  ตผ. 0007/8384   ลงวันที่  8 ตุลาคม 2546   ขอความอนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ
       วันที่ 9 ตุลาคม 2546  คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ได้ทำสัญญาเช่าเหมาบริการกับบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส  โดยนาย สนธิ สารธรรรม ผู้บริหารบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจัดการนำคณะศึกษาดูงานจำนวน 40 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2546  โดยที่บริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด เสนอการเดินทางมีเพียงไปศึกษาและดูงานในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ที่ประเทศฝรั่งเศสเพียงวันเดียวและประเทศเดียวเท่านั้น ส่วนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี มีแต่การท่องเที่ยวเพียงประการเดียว ไม่มีการดูงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือที่อื่นแต่อย่างใด และในวันเดียวกันนี้ (9 ต.ค. 2546) คุณหญิงจารุวรรณฯ ได้ขออนุมัติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อขออนุมัติไปเป็นหัวหน้าคณะการไปศึกษาและดูงานข้างต้น ตามหนังสือที่ ตผ.0007/129 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ซึ่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็อนุมัติ (มีเอกสารประกอบ)  
        วันที่ 14 ตุลาคม 2546 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ กบ.01/981 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 ยินดีสนับสนุนการลดราคาบัตรโดยสาร และให้บัตรโดยสารชั้นประหยัดฟรีจำนวน 10 ใบ  ตามเส้นทางที่ไปศึกษาและดูงานที่ฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี ในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 (มีเอกสารประกอบ)

        4. การกระทำของนายคัมภีร์ สมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
        จัดการทำโครงการฝึกอบรมผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลักสูตร “ผู้บริหาร สตง.ยุคใหม่”  โดยว่าจ้างบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัด และบริหารโครงการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2546  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 800,000 บาท โดยกำหนดศึกษาและดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศในช่วงวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2546   ในวงเงิน 2,255,000 บาท โดยมีประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,055,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นห้าพันบาท) 
        โดยขอเปลี่ยนการอบรมภายในประเทศ 
        - เปลี่ยนชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นหลักสูตร “ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่” 
        - เปลี่ยนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก 35 คน เป็น 38 คน

        - เปลี่ยนกำหนดการอบรมเป็น วันที่ – กันยายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม  เนื่องจาก วันที่ 10-11 ตุลาคม 2546  มีการประชุม AFA conference ครั้งที่ 13 
        การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศ 
        - กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ.สำนักงานต่างประเทศเป็นระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 และกำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี 
        - ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  เพิ่มเติมจำนวนเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) รวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาท)  จะทำให้มีประมาณการค่าใช้จ่ายของทั้งโครงการ ฯ (ภายในและต่างประเทศ)  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท)  ซึ่งคุณหญิงจารุวรรณ ฯ ได้สั่งการให้ส่ง สำนักการคลัง (สงค.) พิจารณาเสมอ  โดยลงนามในวันที่ 8 ตุลาคม 2546 
        - วันที่ 8 ตุลาคม 2546 (วันเดียวกันที่คุณหญิงจารุวรรณ ฯ สั่งการให้สำนักการคลังพิจารณา) นายคัมภีร์  สมใจ ก็ได้เสนอจำนวนคนที่ไปดูงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี จากจำนวนที่เสนอในวันที่ 30 กันยายน 2546 จำนวน 38 คน เป็น 42 คน (เพิ่มอีก 4 คน) และคุณหญิงจารุวรรณ ฯ ก็อนุมัติ  และในวันเดียวกัน (8 ต.ค.46) นายคัมภีร์ สมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือที่ ตผ. 0007/8384  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546  ขอความอนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ โดยมีรายละเอียดว่า มีจำนวนคน 42 คน ไปที่สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินที่ประเทศฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์  และอิตาลี ในวันที่   5 - 14 พฤศจิกายน 2546 
        - วันที่ 9 ตุลาคม 2546  คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ได้ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้เหตุผลว่า จะเดินทางไปในฐานะหัวหน้าคณะที่จะไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันในวันที่ 5
- 14 พฤศจิกายน 2546  ซึ่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้อนุมัติ 
        วันเดียวกัน (9 ต.ค.46) คุณหญิงจารุวรรณฯ ก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัท คาริสม่าแทรเวล เซอร์วิส จำกัด  โดยนายสนธิ สารธรรม  ผู้บริหารบริษัทคาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด มีผู้เดินทางไป 40 คน จำนวนเงิน 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2546  โดยที่บริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ได้นำเสนอการไปดูงานครั้งนี้ มีเพียงวันเดียว คือ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2546 วันเดียวที่ไปดูงานที่ศาลบัญชีและศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ประเทศฝรั่งเศส ส่วนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลีนั้น  ไม่มีการไปดูงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือที่ใดเลย คงมีแต่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
        - วันที่  14 ตุลาคม 2546  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ กบ.01/981 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546  ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้การสนับสนุนดังนี้ 
        1. บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราส่วนลดราชการราคาท่านละ 78,285 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท) (อัตราภาษีบัตรโดยสารประมาณ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) รวมเป็น 78,285 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท)) 
        2. บัตรโดยสารชั้นประหยัด อัตราส่วนลดราชการเป็นหมู่คณะ ราคาท่านละ 24,705 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าบาท) อัตราภาษีบัตรโดยสารประมาณ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) รวมเป็น 25,705 บาท  (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาท)
        3. บัตรโดยสารชั้นประหยัดจำนวน 10 ใบ เส้นทางกรุงเทพ-ปารีส   และโรม-กรุงเทพเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมของสำนักงานฯ    
    
        จากเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นนั้น เห็นได้ชัดว่า 
        1. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการฝึกอบรมจากเดิม 35 คน เป็น 38 คน และเป็น 42 คน และจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นจาก 3,055,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นห้าพันบาท) เป็น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) เพิ่มขึ้นเฉพาะไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี อีก 945,000 บาท ปรากฏรายละเอียดที่ 07/1565  ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 และที่ 07/1789  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 (มีเอกสารประกอบ)  โดยเฉพาะในจำนวน 42 คน มีชื่อนางสาว อรทัย วรากรวรวุฒิ  นางสาวขจาริน  เมณฑกา  ซึ่งเป็นน้องสาว  และลูกสาวของคุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา ด้วย  โดยทีนางสาวอรทัย  วรากรวรวุฒิไม่ได้ทำงานอยู่ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
        2. ขณะที่มาการเซ็นสัญญาเช่าเหมาบริการ ระหว่างคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด  โดยนาย สนธิ สารธรรม ผู้บริหารบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2546 พบว่า มีความไม่ถูกต้อง กล่าวคือ 
           การทำสัญญาครั้งนี้ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
           การเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จะต้องทำสัญญาเช่าเหมาบริการกับกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทเท่านั้น การจะใช้คำว่าผู้บริหารบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จึงเป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย  ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดีที่สุด (มีเอกสารประกอบ)   
        3.  โดยปกติราชการคู่สัญญาจะต้องดูหลักฐานว่า ผู้ใดมีอำนาจผูกพันบริษัทในฐานะนิติบุคคล ในสัญญาเช่าเหมาบริการดังกล่าวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ข้อ 1 ว่า ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดการนำคณะศึกษาดูงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 40 คนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี ระหว่างวันที่  5 - 14 พฤศจิกายน 2546 (มีเอกสารประกอบ)   
        แต่ปรากฏว่ารายการเดินทางที่บริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด เสนอประกอบการพิจารณาและประกอบเอกสารสัญญา  มีการไปศึกษาดูงานเพียงวันเดียวและประเทศเดียว คือที่ศาลบัญชี และศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์  ที่ 7 พฤศจิกายน 2546 เท่านั้น  นอกจากนั้นเป็นการไปเที่ยวโดยใช้งบประมาณหลวง ไม่มีการดูงานแต่อย่างใด (มีเอกสารประกอบ)    
        4. ในการขอตั๋วโดยสารฟรี และลดค่าตั๋วโดยสารที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2546 (ก่อนเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 วัน)  โดยส่งบัญชีผู้เดินทางไปศึกษาดูงาน 42 คน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ได้มอบตั๋วชั้นประหยัดฟรีจำนวน 10 ใบ และลดราคาบัตรโดยสารทั้งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดให้อีกในวันที่ 14 ตุลาคม 2546  (หลังจากเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการ 5 วัน) ย่อมจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินที่จ้างเหมาบริการครั้งนี้ คือ 
          4.1 การเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการนั้น หมายถึง ชำระค่าตั๋วโดยสารจำนวน 40 คน แล้วการได้ตั๋วฟรีมา 10 ใบ และค่าลดราคาบัตรโดยสารอีกเป็นการให้ประโยชน์แก่ บริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด  เฉพาะค่าบัตรโดยสารฟรี 10 ที่นั่งคิดเป็นเงิน 257,050 บาท  (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาท)
          4.2 การได้บัตรโดยสารฟรีจำนวน 10 ใบ ทำให้ผู้ได้รับประโยชน์ คือ นางสาวอรทัย วรากรวรวุฒิ และนางสาวขจาริน เมณฑกา น้องสาวและบุตรสาวของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  คิดเป็นเงินคนละ 25,705 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาท) รวม 2 คนเป็นเงิน 51,410 บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาท))  และบริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
          4.3 บัตรโดยสารฟรี จำนวน 10 ใบ ผู้ได้รับ คือ
               4.3.1  นางสาวลักขณา  บุญยมโนนุกุล
               4.3.2  นางสัจจา  ศศะนาวิน
               4.3.3  นางสาวสุกัลยา  ยิ้มศิริ
               4.3.4  นางสาวอรพินธ์ ปัทมลิขิตกุล
               4.3.5  นายไพฑูรย์ ทิพทัศน์
               4.3.6  นายศิริพงษ์  วีระแสงพงษ์
               4.3.7  นายมณเฑียร เจริญผล
               4.3.8  นางสาวศิริกาญจน์ การิกาญจน์
               4.3.9  นางสาวอรทัย วรากรวรวุฒิ
               4.3.10 นางสาวขจาริน  เมณฑากา
        5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ชำระเงินทั้งหมดแล้ว เมื่อ
            - 16 ตุลาคม 2546 ด้วยเช็คเลขที่ 1247230 ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
            - 28 ตุลาคม 2546 ด้วยเช็คเลขที่ 1247311 ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
            - 24 พฤศจิกายน 2546 ด้วยเช็คเลขที่ 1248438 ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง (มีเอกสารประกอบ)    
        6. จากสอบถามไปที่เอกอัครราชทูต ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี ว่าคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของไทย ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศทั้งสาม ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 หรือไม่ และได้รับหนังสือของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย แจ้งว่า ตามหลักฐานเอกสารของแผนกวีซ่าแห่งนี้ (อิตาลี) ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปดูงานดังกล่าว (มีเอกสารประกอบ)  
        7.  ได้ทำหนังสือสอบถามราคาจากบริษัททัวร์ฯ เพื่อไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อดูงานที่ศาลบัญชีและศาลวินัยทางงบประมาณ ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปดูงานจริง 4 วัน และให้คณะฯ ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสตามที่บริษัท คาริสม่า แทรเวล เซอร์วิส จำกัด เสนอโดยพักโรงแรมเดียวกัน และเงื่อนไขอื่นๆ เหมือนกัน ปรากฏผลดังนี้
          7.1 บริษัท A (ขอสงวนชื่อจริง) เสนอ  คนละ 56,800 บาท รวม 40  คน เป็นเงิน 2,272,000 บาท(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท)  (มีเอกสารประกอบ)    
          7.2 บริษัท B (ขอสงวนชื่อจริง) เสนอคนละ 56,900 บาท รวม 40 คน เป็นเงิน 2,396,000 บาท(สองล้านสามเสนเก้าหมื่นหกพันบาท) (มีเอกสารประกอบ)   
          ปรากฏชัดว่า ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะไปศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียว จะใช้เงินงบประมาณสองล้านสามแสนบาท ฉะนั้น การที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสโดยไม่ต้องไปเที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี จะทำให้ประเทศไม่ต้องเสียเงินไปไม่น้อยกว่า 800,000 บาท(แปดแสนบาท) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจ่ายค่า จัดทัวร์ 3,120,000 บาท(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
        โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปดูงานที่ศาลบัญชีและศาลวินัยทางงบประมาณที่ประเทศฝรั่งเศส เพียง 4 ชั่วโมง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เงินไป 3,120,000 บาท(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) นับว่าเป็นการใช้เงินแผ่นดินอย่างไม่สมเหตุผลและไม่ควรกระทำ 

        ในความเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสอบสวนคดีทุจริต ผมเห็นว่า น่าจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
        1. เรียกเงินงบประมาณคืนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมด 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการเซ็นสัญญาเช่าเหมาบริการระหว่างคุณหญิงจารุวรรณ   เมณฑกา  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับบริษัท คาริสมา แทรเวล  เซอร์วิส จำกัด  โดยนายสนธิ  สารธรรม ผู้บริหารบริษัท คาริสมา แทรเวล เซอร์วิส จำกัด (นายสนธิ  สารธรรม ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท หรือได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท) และทำโครงการฝึกอบรม“ผู้บริหาร สตง.ยุคใหม่” เป็นความเท็จ ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย
        2. ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อทำการสอบสวนว่าผู้ใดทำการทุจริต  และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมาย
        ทั้งสองเรื่องนั้น จะต้องมีดำเนินการโดยด่วน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองไม่ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ เห็นทีผู้เขียนจะต้องจัดการเอง แล้วจะรายงานให้ท่านผู้อ่านทราบต่อไป 

content/picdata/149/data/JARUWAN3.jpg

        เหตุผลที่ต้องดำเนินการเอง ก็เพราะอย่างที่ได้แสดงความเห็นไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ในบทความชื่อ จารุวรรณ “เป็ด หัวยักษ์” โป๊ะเชะ!!! อย่างชัดเจน ตอนท้ายว่า
        ...การที่จะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ ยังอยู่ในตำแหน่ง และใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเสื่อมเสียให้แก่หน่วยงานอย่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น 
        เป็นเรื่องที่ “ยอมรับไม่ได้ อย่างเด็ดขาด!”
        ฉะนั้น รัฐบาลจะต้องดำเนินการทุกวิถีทาง ให้บุคคลผู้นี้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ไปอย่างรวดเร็วที่สุด ถ้าขืนปล่อยให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป ก็ยิ่งจะเป็นภยันตราย ต่อหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความซื่อสัตย์สูง อย่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

        ก่อนจบบทความนี้ ขอยืนยันด้วยความเชื่อมั่นเต็มร้อยว่า จากหลักฐานที่ผมได้นำเสนอมาทั้งหมด รวมทั้งบทความก่อนหน้านี้ ที่เขียนวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ “เป็ด หัวยักษ์” คงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดชัดเจนเพียงพอ ที่ท่านผู้อ่านจะประเมินพฤติกรรมของหญิงสูงอายุ ที่ชื่อ จารุวรรณ เมณฑกา ได้แล้ว 
        จึงขอตั้งปุจฉาง่ายๆ ว่า ในความเห็นของท่านผู้อ่าน นั้น... 
        
        ยัยเฒ่านางนี้ แก... “ใสซื่อ หรือ โสโครก กันแน่!?”

.......................

หมายเหตุ  ที่ใช้คำในวงเล็บ ว่า (มีเอกสารประกอบ)   นั้น หมายความว่า ถ้าอ้างถึง “หนังสือราชการ” ผมก็จะมีสำเนาหนังสือราชการที่อ้างถึงประกอบ หรือถ้าอ้างถึง “เช็ค” หรือ “ตั๋วเครื่องบิน” ก็จะมีหลักฐานสำเนาเช็คหรือตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย แต่ไม่สามารถนำลงตีพิมพ์ได้ เพราะเอกสารมีจำนวนมากนั่นเอง
        โปรดเข้าใจตามนี้.
  

 


          

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :  

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้ เรื่องอัพเดตล่าสุด
ธีรยุทธ บุญมี...ไอ้ขี้เปียก!!!
ฤา...ไอ้เถนกาลี “รักษ์ รักพงษ์” จะซ้ำรอย “กบฎผีบุญ”!!!?
“ทหารเก๊ๆ” อย่าง นายมาร์ค หัวปลอก!!!
อ้าว! ลืม “กบฏ 19 ก.ย. 49” ไปได้ยังไง!!?
คดีฟ้องร้อง พล.ต.จำลองฯ กับพวก ข้อหา “กบฎ” และ “ก่อการร้าย” สอนอะไร ให้กับคนไทย?
ธีรยุทธ บุญมี...ไอ้ขี้เปียก!!!
ฤา...ไอ้เถนกาลี “รักษ์ รักพงษ์” จะซ้ำรอย “กบฎผีบุญ”!!!?
“ทหารเก๊ๆ” อย่าง นายมาร์ค หัวปลอก!!!
อ้าว! ลืม “กบฏ 19 ก.ย. 49” ไปได้ยังไง!!?
คดีฟ้องร้อง พล.ต.จำลองฯ กับพวก ข้อหา “กบฎ” และ “ก่อการร้าย” สอนอะไร ให้กับคนไทย?
>> ดูเรื่องอื่นๆในหมวด >> ดูเรื่องอื่นๆทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อความ
น่าจะเปลี่ยนจากเป็ด เป็น "ปลิง" เพราะดูดงบเก่งเหลือเกิน

โดยคุณ เปลี่ยนได้แล้ว 124.122.168.XXX

ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อความ
โสโครกจริงๆ ยัยเป็นหัวเน่า

โดยคุณ kkk_po@hotmail.com 125.26.99.XXX

ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อความ
โห...เน่าจริงๆ

โดยคุณ คนไทย 222.123.160.XXX

ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อความ
บ้านนะ.....เอาเงินมาจากไหน

โดยคุณ ki-ta-ma-ra@hotmail.com 114.128.27.XXX

ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อความ
ปักหัว...

โดยคุณ opt 113.53.175.XXX

ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อความ
ลุงวาทน่าจะลองออกรวมเล่มพิเศษ ชื่อตอน "ผ่านางเป็ด-หัวยักษ์" มาให้ คนอ่านได้ซาบซึ้งถึงวีรเวรของคนดี ศรีสังคมที่เห็นชื่นชมกันทั่วว่าซื่อสัตย์ ใสปิ๊งเหลือเกิน...ยังงัยก็ขอรูปบนปก แบบแจ่มๆสไตล์ลุงวาทด้วยนะคร้าบ..

โดยคุณ >><< 124.120.72.XXX

ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อความ
ชัดออกขนาดนี้ไม่รู้จะถามทำไมว่า"ใสซื่อหรือ...โสโครก"

โดยคุณ tah043 61.19.65.XXX

ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อความ
ผมก็ว่าหน้าตาโหงวเห็งมันเหมือนนางพันธุรัตน์ในนิยายตั้งแต่แรกเห็นแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าลุงวาทจะตีแผ่หล่อนได้แบบล่อนจ้อนเลย

โดยคุณ wuth_jang@sanook.com 124.120.153.XXX

ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อความ
เรียกร้องให้ สว.เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ช่วยไปดำเนินการด่วนด้วย

โดยคุณ tipjoong@yahoo.com 125.26.181.XXX

ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อความ
แล้วที่ทักษินกับพวกทำละ ........ ปล่อยไปงั้นหรือ ไม่กี่ล้านกัดแบบไม่ปล่อยนะ การพาลูกน้องในกรมไปเที่ยวนี่ทำอย่างกับไม่มีใครทำมาก่อนซินะ แหกตาดูบ้างเหตุผลคืออยากกัดเขาให้ตายก็เท่านั้น.....ถ้าจะโกงกินนะ...เอา เยอะๆแล้วก็เอาคนเดียวแบบทักษินดีกว่า เอาแบบที่คุณเป็นเดือดเป็นแค้นอยู่นี่ กระจอกว่ะคุณก็น่าจะรู้ดีถ้าไม่โง่จนเกิน ไปนะ

โดยคุณ วัยทอง 124.121.83.XXX

ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อความ
คห. 10 .. กำลังพูดกันเรื่องอีเป็ด ดันเอาทักษิณมาโยง แหกตาดูซะบ้าง ถ้าอยากพูดเรื่องทักษิณนักก็เอาหลักฐานแบบที่เจ้าของเรื่องนี้เขาเอามาให้ดู ..... แหกตาดูซะบ้าง กระจอกว่ะคุณก็น่าจะรู้ดีถ้าไม่โง่จนเกิน ไปนะ

โดยคุณ wairoon18@hotmail.com 65.49.2.XXX

ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อความ
ดื้อด้านไม่มีใครเกิน พ้นหน้าที่แล้วยังจะอยู่ต่อหรือว่า สตง เป็นของตระกูลแก

โดยคุณ sunate_ss@hotmail.com 58.9.228.XXX

ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อความ
คุณวัยรุ่นหลักฐานที่คุณพูดถึงคนทั้งประเทศเขารู้และเห็นกันมานานมากคุณไปอยู่ในรูไหนมาคุณกำลังพูดถึงเรื่องการโกง..การคอรัปชั่นไช่ไหม...การเอื้อประโยชน์พวกพ้องไช่ไหม...เหมื่อนกัน... แต่คนละคนผิดถูกใช้สมองที่ไม่ค่อยจะมีคิดเอาคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่คิดก่อนตัดสินใจ...

โดยคุณ วัยทอง 124.121.86.XXX

ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อความ
ซื้อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ต่อไปผลกรรมคงสนองคุณเป็ด

โดยคุณ คนไทย 125.25.92.XXX

ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อความ
ผู้มีอำนาจในยุคนี้ ล้วนแล้วต่างเห็นความทุจริตของกันและกัน ไม่ว่าสตง.ปปช.ฉ้อราชบังหลวง เสวยสุขบนทุกข์ของประชาชน เมื่อกฎหมายเป็นพวกของเขาในตอนนี้ เมื่อสิ้นชีวียมบาลเค้าไม่รับสินบนนะครับ

โดยคุณ ธันวา mr.bim_service@hotmail.com 124.120.214.XXX

ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อความ
คนเราก็อย่างนี้ มีหลักฐานว่าทุจริตก็ยังเข้าข้าง ใช้เหตุและผล ดีชั่วอยู่ที่ ตัวทำ สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว

โดยคุณ thunwa/mr.bim_service@hotmail.com 124.120.212.XXX

ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อความ
คุณวัยทอง เอาเป็นว่าคนที่คุณชอบทำอะไรถูกหมดก็แล้วกัน คนที่คุณไม่ชอบถือว่าผิดแล้วกันคุณจะได้สบายใจ สนธิเอาโกเต็กไปถูฐาน คุณก็ว่าถูกผมรู้

โดยคุณ thunwa/mr.bim_service@hotmail.com 124.120.214.XXX

ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อความ
หน้าด้านจริงๆ

โดยคุณ วัยทองแดง 183.89.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อความ
thunwa/mr.bimถ้าสนธิทำอย่างที่คุณว่าสนธิก็เลวชาติ....ถ้าอภิสิทธืและ รบ. โกงกินพวกเขาก็เลว....ดังนั้นถ้าจารุวรรณทำอย่างที่พวกคุณอ้างมาเธอก็เลวมากฉันเป็นคนไทยมีการศึกษาพอสมควรคิดเองเป็นและแยกได้ว่าอะไรเลวอะไรดีแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าใครเลวใครชั่ว

โดยคุณ วัยทอง 124.121.81.XXX

ความคิดเห็นที่ 20 แจ้งลบข้อความ
ชีวิตที่เหลืออยู่ของเค้าจะมองหน้าใครได้อีก?

โดยคุณ ชีวิตที่เหลือ 115.87.148.XXX

ความคิดเห็นที่ 21 แจ้งลบข้อความ
ทำไมอายุของเธอก็ครบ 65 ปีตามกฎระเบียบว่าต้องออก ยังหน้าด้านอยู่ ใครมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดี ต้องคิดใหม่ มองยังไงๆ เธอก็คนไม่ดี สมแล้วที่ศาลตัดสินว่าเธอหมดอำนาจตั้งแต่อายุครบ 65 ปีแล้วยังหน้าหนาอยู่ได้

โดยคุณ dangmun@hotmail.com 58.9.99.XXX

ความคิดเห็นที่ 22 แจ้งลบข้อความ
พยามทำตัวให้เป็นแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังเอาอย่างได้บ้างนะครับ คุณหญิง ทำไมคุณหญิงจึงหน้าหนาจังเลย หวงอำนาจไว้กลัวถูกเปิดโปงความชั่วหรือไง สงสารประเทศไทยจังเลย ถ้าดีจริงไม่ต้องกลัวความจริง ผมว่าบาปบุญมีจริงตอนนี้ นรกเริ่มทวงถามหาแล้วเตรียมตัวเตรียมใจรับกรรมนะครับ ทำไรไว้จะได้สิ่งนั้นตอบแทน

โดยคุณ t2345@hotmail.com 223.205.136.XXX

ความคิดเห็นที่ 23 แจ้งลบข้อความ
แต่ถ้าจะว่ากันตามจริง "การดูงาน" ของระบบราชการไทย ได้ดูงานจริงกันแค่ไหน และดูงานแล้วกลับมาพัฒนาหน่วยงานกันแค่ไหน แต่ที่เจ็บใจคือหน่วยงานที่ต้องคอยเป็นผู้เฝ้าดูแลการใช้เงินของแผ่นดิน กลับทำตัวบ่อนทำลายเงินของแผ่นดินเสียเอง หน้าด้านจริงๆ (แถมมีข่าวว่าพอจับได้ไล่ทัน ก็ขอเอาเงินที่ต้องจ่ายมาคืนให้ แล้วก็จบ!!!! ทำไมง่ายจัง) * ป่านนี้บ้านหลังน้อย ห้องนอนห้องน้ำเป็นสิบ ในราคาสี่ล้านกว่าๆ สร้างเสร็จหรือยัง จะได้เอาฝูงเป็ดไปอาศัยให้เป็นเกียรติเป็นศรีกับเจ้าของบ้าน *

โดยคุณ ???? 203.155.40.XXX

ความคิดเห็นที่ 24 แจ้งลบข้อความ
น่าจะใช้มาตรฐาน'จริยธรรมสุดโต่ง' แบบที่ใช้จัดการทักษิณมาจัดการเหมือนกันนะ หรือว่าในเมืองไทย 'จริยธรรม'เลือกข้างได้ด้วย? ฮา

โดยคุณ Vekit@ohotmail.com 61.90.68.XXX

ความคิดเห็นที่ 25 แจ้งลบข้อความ
เห็นพฤติกรรมก็รู้ว่าชั่ว นังวัยทองเข้าใจไหม

โดยคุณ sam 124.122.219.XXX

ความคิดเห็นที่ 26 แจ้งลบข้อความ
คนที่ว่าตัวเองดี แต่ทำความเลวเสียเองแล้วยังมาพูดว่าตัวเองดี มันน่าทุเรศเสียจริงๆ เขาอุตส่าห์ตั้งให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ไปโกงกินเสียเองมันเลวมากเลยค่ะ คุณวัยทองพอจะเข้าใจไหมคะ

โดยคุณ ไม่โง่ 115.87.218.XXX

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ชื่อ / อีเมล์ : 
ความคิดเห็น : 
 

 
ในหลวงของเรา ได้เสด็จไปประทับที่ “บ้าน” หัวหิน ของพระองค์แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ทรง “ฝากบ้าน (กรุงเทพฯ) ไว้กับตำรวจ… ..
…ได้อ่าน “บัญชีหนังหมา” ที่จารึกการโกงชาติโกงบ้านโกงเมือง ของพรรคเก่าแก่ดักดานชื่อ... ..

รหัสสินค้า 9
ผู้แต่ง วาทตะวัน สุพรรณเภษัช
ราคา 180 บาท

นินทา-ประชาธิปัตย์ (ฝ่ายค้าน-ดักดาน)
ปฏิบัติการเขย่าต่อมฮาประชาชนอีกครั้ง ยกโขยง เปิดโปงสันดานดักของแก๊งการเมืองเก่ากะโหลก ที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่า พวกเขานั่นแหละ...เป็นปัญหา "ดักดาน" ของ ..

รหัสสินค้า 6
ผู้แต่ง วาทตะวัน สุพรรณเภษัช
ราคา 150 บาท

เหี้ยส่องกระจก
จาก รัดทำมะนวย ฉบับเขย่าอารมณ์ผู้คนในบ้านเมืองให้แตกซ่าน ตามติดด้อยวรรณกรรมต่อเนื่อง คือ เหี้ยส่องกระจก ถึงจุดจบรัดทำมะนวย ผู้เขียนคนเดียวกัน ..


 
COPYRIGHT 2008 BY VATTAVAN . ALL RIGHT RESERVED . BEST VIEW WITH IE 7 OR FIREFOX BROWER