หน้าแรก > คอลัมนักเขียน > วาทตะวัน สุพรรณเภษัช > มาร์ค มุกควาย = “กล่องขี้” ยี่ห้อ “อ๊อกซฟอร์ด”
หัวข้อ : มาร์ค มุกควาย = “กล่องขี้” ยี่ห้อ “อ๊อกซฟอร์ด” เรื่องอื่นๆ ในหมวด : วาทตะวัน สุพรรณเภษัช

มาร์ค มุกควาย = “กล่องขี้” ยี่ห้อ “อ๊อกซฟอร์ด”

วาทตะวัน สุพรรณเภษัช

        มื่อผมยังเป็นเด็ก มีงานออกพระเมรุที่สนามหลวง ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้าน ในการออกพระเมรุนั้น เจ้าพนักงานต้องนำเครื่องราชูปโภค หรือเครื่องใช้สอยของพระเจ้าแผ่นดิน มาตระเตรียมให้พร้อม เพื่อให้ทรงเรียกใช้สอยได้เมื่อมีพระราชประสงค์ หนึ่งในนั้น คือ “พระสุพรรณราช” ซึ่งเป็นกระโถนขนาดใหญ่มาก (บางคนเรียก “พานพระศรีใหญ่”) สำหรับเจ้านายทรงใช้สำหรับเป็นที่พระบังคน (ถ่ายหนักเบา)
        ท่านอาจารย์ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ อาจารย์ผู้รอบรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่เคารพรักยิ่งของผม ได้อธิบายให้ฟังว่า
        แต่โบราณเมืองไทยไม่มีส้วม ชาวบ้านต้องออกไปถ่ายหนักเบานอกบ้าน ที่เรียกติดปากว่า “ไปทุ่ง” หมายถึงการออกจากบ้าน ไปขับถ่ายในทุ่งนา
        สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน จะมีพระสุพรรณราช หรือพานพระศรีใหญ่ (กระโถน) ไว้ใช้เมื่อทรงพระบังคน (ถ่ายหนักเบา) 
        เจ้าพนักงานจะรองก้นพระสุพรรณราช หรือพานพระศรีใหญ่หรือกระโถน ด้วยใบบัวขนาดใหญ่มากๆ โดยรองให้สูงมาจนถึงปากกระโถน
        เมื่อทรงพระบังคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานจะรวบใบบัวตรงปากพานพระศรี ผูกหรือมัดเรียบร้อย แล้วนำไป...
        …“จำเริญ”
        คำว่า “จำเริญ” แปลว่า เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์; นอกจากนั้นยัง แปลว่า ทิ้ง เช่น จําเริญยา, ตัด เช่น จําเริญเกศา (แผลงมาจาก เจริญ)
        การนำพระบังคนไป “จำเริญ” ก็คือการนำไปทิ้ง หรือด้วยการ “เผา” แต่เราไม่ใช้คำว่า “เผา” หรือ “เผาทิ้ง” กับสิ่งที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ใช้คำว่า“จำเริญ”แทน ซึ่งคนสมัยใหม่นี้ อาจไม่รู้จักกันแล้ว เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง

        การขับถ่ายของพลเมือง เป็นเรื่องใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2469 มีการตราพระราชสีห์น้อย ถึงสมุหเทศบาลทุกมณฑล ให้ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ และการทำลายส้วมตามริมแม่น้ำ ลำคลองทั่วไป  
        จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2477 และในปี พ.ศ. 2480 ได้เกิดพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย ซึ่งกฎหมายสาธารณสุขก็ได้มีการตราขึ้นใหม่เป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2484 โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดให้มีส้วม การกำหนดเขตห้ามสร้างส้วม และการจัดการความสะอาดของส้วม ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง จนกระทั่งมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พ.ศ. 2480 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2484 แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน 
        ส้วมเมืองไทยของเรานั้น พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา ไม่น้อยหน้ากว่าชาติไหนๆ อีกทั้งปัจจุบัน บ้านเราเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งกิจการด้านนี้ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นอย่างดี จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2549 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ งานประชุมส้วมโลก 2006 หรือ World Toilet Expo & Forum 2006 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นอย่างดี 
        แม้เราจะเจริญก้าวหน้า มีส้วมที่มีมาตรฐานระดับโลก แต่ถึงกระนั้น การขับถ่ายยามน้ำท่วมหรือมีอุทกภัย ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ ยากที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ง่ายๆ

        ตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาสื่อมวลชนบ้านเราต่างประโคมกันแต่เรื่องน้ำท่วม พี่น้องเพื่อนร่วมชาติในเขตอุทกภัย ประสพความทุกข์ยากแสนสาหัส มูลค่าความเสียหายมหาศาล ยอดตายครั้งนี้พุ่งสูงกว่าร้อยศพ
        ความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน ระดมกันไปสู่ผู้ทุกข์ยาก สื่อสาธารณะอย่างโทรทัศน์และวิทยุ ได้ทำหน้าที่ป็นสื่อกลางในความช่วยเหลือได้ดีมากในครั้งนี้
        สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กลายเป็นพระเอก เพราะผู้ดำเนินรายการข่าวอย่าง สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา มีความฉับไวในการให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องประชาชน ดีกว่าภาครัฐมาก เพราะ “นายมาร์ค ร้อยศพ” กับรัฐบาลโลซกของเขา มัวแต่เงอะงะงุ่มง่ามมะงุมมะงาหรา ทำให้ช่วยเหลือประชาชีไม่ทันเหตุการณ์ 
        แถมสื่อยังบอกว่า

        รัฐบาลออกลูกอิจฉาตาร้อน ไป “กีดกัน” ทางช่อง 3 ในการช่วยเหลือชาวบ้านเสียอีก เพราะคงกลัวว่าทางคุณสรยุทธ์ฯ จะไปแย่งซีนมิสเตอร์มุกควาย แล้วโกยเอาได้เครดิต หรือได้ใจชาวบ้านไปครองแบบเอากระบุงมาโกย และทำให้รัฐบาลจะเป็นฝ่ายเสียหน้าเสียตา 
        เลยโดนชาวบ้านด่าเช็ดไปเลยว่า 
        “ใจแคบ!”
        ครับ...อย่างที่เจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่านว่าเอาไว้ “อยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบ” (ตัณหา มานะ ทิฏฐิ)
        รัฐบาลโลซกชุดนี้ เป็นตัวอย่างชัดเจนยิ่ง! 

        มสนใจเรืองการ “ขับถ่าย” ของพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมมาก ทุกบ้านต่างบ่นว่าทุกข์ร้อนหนัก เพราะส้วมตามปกติใช้ไม่ได้ ถุงที่ใช้รองหรือเก็บของเสียก็ขาดแคลน 
        การถ่ายของเสียระหว่างที่น้ำท่วม มีผู้แนะนำไว้หลากหลายวิธี แต่ที่นิยมกันวิธีหนึ่งคือ การถ่ายลงกล่องกระดาษ โดยมีการรองพลาสติคไว้ด้านล่าง (วิธีเดียวกับการใช้ใบบัวรองก้นพานพระศรีใหญ่นั่นเอง) เมื่อเสร็จกิจก็รวบปากถุงให้เรียบร้อย แล้วนำไปทิ้ง ดังนั้น กล่องกระดาษ จึงเป็นของจำเป็นมากในยามนี้

content/picdata/259/data/toilet.jpg

        ที่ผมชอบมากคือ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เขาได้พัฒนา ส้วมชั่วคราวแบบพกพา ตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนได้เป็นกล่องพับในบรรจุภัณฑ์ พกพาสะดวก น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์เพียง 2.5 กก. เมื่อต้องการใช้สามารถประกอบกับถุงดำได้ภายใน 5 นาที 
        ข้อดีมากๆ คือ สามารถใช้ซ้ำ (เปลี่ยนถุงดำ) ได้หลายครั้ง เมื่อใช้แล้วสามารถกลบฝังได้ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพราะเขาใช้ถุงดำชนิดย่อยสลาย นับเป็นส้วมกล่องกระดาษที่สมบูรณ์แบบ 
        เยี่ยมจริงๆ!

        ทางกรมอนามัยก็มีการสั่งทำส้วมฉุกเฉิน คงจะคล้ายๆกับของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ ส้วมกล่อง ส้วมลอยน้ำ และส้วมนั่งเก้าอี้พลาสติกเจาะรู รวม 55,100 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎร แต่คงไม่พอแน่ คงแค่ช่วยแก้ขัดได้ไม่มากนัก เพราะคนเดือดร้อนมีจำนวนมากมายเหลือเกิน
        จึงอยากให้พี่น้อง ช่วยกันบริจาคกล่องเปล่า และถุงพลาสติคกันให้มากๆ อานิสงส์จะได้ช่วยให้ผู้ที่ทำบุญด้วยกล่อง และถุงพลาสติค จะได้มีส้วมหรือห้องสุขาดีๆ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เผลอๆบุญกุศลอาจส่งให้ท่านได้นั่ง

content/picdata/259/data/toilet1.jpg

        ส้วมทองคำ...อย่างที่เห็นในภาพด้วยซ้ำไป!

        น้ำท่วมใหญ่ปีนี้ ทำให้ผู้คนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความสามารถ ในการบริหารราชแผ่นดินของ “นายมาร์ค มุกควาย” (ฉายาที่ผมตั้งให้) เป็นอันมาก เพราะชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่า 
        แท้ที่จริงแล้ว “นายมาร์ค มุกควาย” หรือ “นายมาร์ค ร้อยศพ” นั้น ไม่ได้มีความเป็นนักบริหาร ที่ชำนิชำนาญเพียงพอ ที่จะมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ เพราะปูมหลังของเขานั้น ชัดเจนว่าขาดประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพราะเมื่ออีตาคนนี้กลับจากการศึกษาต่างประเทศ ก็มีเรื่องหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ครั้นสมัครเข้าไปเป็นทหาร ทราบว่ามีวันลาเสียกว่า 100 วัน ความรู้ทางทหารที่ได้จากการรับราชการนั้น คงไม่มีติดตัวมาพอ สำหรับเป็นทุนในการบริหารประเทศแน่ๆ
        พอครบเวลาตามเงื่อนไข ที่ต้องอยู่ในราชการทหาร “นายมาร์ค มุกควาย” ก็ออกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ได้ฝากฝีไม้ลายมืออะไรเอาไว้ เพราะไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน ให้ปรากฏเป็นหลักฐานในมหาวิทยาลัยท่าพระจันทร์ พอที่จะใช้สืบค้นหรือพูดถึงได้ 
        หลังจากนั้น เขาก็เข้าสู่วงการเมือง   
        นอกจากเรื่องฝีมือการบริหารงาน ที่ไม่เป็นสับปะรดแล้ว ก็ เลยถูกนินทาอย่างเปิดเผย ไม่เกรงอกเกรงใจว่า เขาเป็นแค่ “มือสมัครเล่น” เท่านั้น และชาวบ้านเริ่มรู้สึกกันว่า 
        อีตา “มาร์ค มุกควาย” คนนี้ แกไม่รู้จักเมืองไทยดีพอ ไม่ว่าจะเป็นแง่ภูมิศาตร์ ประวัติศาสตร์ หรือความคิดของผู้คนในประเทศ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน ทั้งนี่อาจเป็นเพราะการเติบโตในต่างประเทศ และผู้คนยังลือกันหนาหูอีกว่า 
        เขาเป็นคนไม่มีเพื่อน หรือมีก็น้อยมาก!

        ใครที่ฟังคุณบรรหาร ออกโทรทัศน์เร็วๆนี้ และพูดถึงปัญหาเรื่องน้ำท่วม ก็จะเห็นว่าคนอย่างเถ้าแก่ “ห้าสั้น” นั้น แกเข้าใจธรรมชาติ ความเคลื่อนไหวและเส้นทางเดินของน้ำ ที่ก่อเกิดให้อุทุกภัยในครั้งนี้ วิธีการจะเข้าแก้ไขปัญหา สามารถพูดให้คนฟังเข้าใจได้กระจ่างแจ้ง แต่เรื่องอย่างนี้ “นายมาร์ค มุกควาย” ดันไม่เข้าใจ แก้ไขปัญหาไม่ได้ ชาวบ้านเขาเลยเริ่มคิด และต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันว่า 
        เป็นความซวยของบ้านเมืองเราแท้ๆ ที่คนไม่รู้จักผู้คนกระทั่งบ้านเมืองอย่างอีตาคนนี้ ถูก “ดัน” เข้ามาบริหารประเทศ ทั้งๆที่พรรคเขาก็พ่ายแพ้ต่อพรรคทักษิณ ในการเลือกตั้งทุกครั้งไป แต่ซาตานมันกลับเอื้อให้เป็นนายกฯ ผลงานก็เลยออกมาโลซกอย่างที่เห็นๆ
        กลายเป็นเคราะห์กรรม ของประเทศไป!

        ในยามภาะวะคับขันหรือห้วงวิกฤต ชาวบ้านต้องการผู้นำที่คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาได้ฉับพลันทันที พวกเขาต้องการเห็นความฉับไว ถึงลูกถึงคน แม้ปัญหาจะถาโถมเข้ามาซ้อนๆกัน ก็สามารถจัดการได้ด้วยสติปัญญา ไม่บกพร่อง ขอยกตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษา เช่น
        คุณทักษิณบินไปแก้ปัญหา เมื่อครั้งคลื่นยักษ์สึนามิถล่มภาคใต้ พร้อมๆกับต้องต้อนรับผู้นำนานาชาติ ที่มาเยียมเยียนคนในชาติของเขา ที่ต้องมาเสียชีวิตและบาดเจ็บ ทั้งที่ภูเก็ตและพังงา แต่ปรากฏว่า 
        ระหว่างที่นายกฯทักษิณกำลังง่วนอยู่ที่ปักษ์ใต้นั้น รถใต้ดินเกิดชนกัน ในกทม. ผู้คนตกอกตกใจกันมาก
        ทักษิณรีบบินกรุงเทพ เพื่อดูที่เกิดเหตุสถานีศูนย์วัฒนธรรม เสร็จสรรพต้องแถลงเองอีก เพราะคนอื่นพูดประชาชนไม่ค่อยฟัง 
        พี่น้องฟังแถลงจากปากนายกฯทักษิณ ก็ดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติ ไม่ต้องกลัวการขึ้นรถใต้ดิน
        การแก้ไขปัญหาแบบฉับไว ถึงลูกถึงคนอย่างนี้ พวกชาวบ้านเขาเลยบอกว่า คุณทักษิณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กำลังทำหน้าที่
        “นายร้อยเวรประเทศไทย” 
        ...เพราะเขาออกบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนรวดเร็วทันใจ เหมือนเมื่อครั้งยังเป็น “นายร้อยเวร” หนุ่มๆ 
        ขนาดนั้นเลยทีเดียว!
        จึงไม่ต้องสงสัย ที่พอมีการเลือกตั้งในเวลาต่อมา “ทักษิณ” จึงขี่กระแสทั้งสึนามิ และความนิยมอันล้นหลามจากพี่น้องประชาชน ควบนำโด่งเข้าป้าย โดยมีพรรคประชาธิเปรต ตามดมตูดมาห่างๆ อยู่ที่โค้งวัดเบญจ์โน่น!!

        มื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (30 ก.ย.53) รายการ “ก๊อสซิปการเมือง” ทางคลื่น F.M.101 MHz นักข่าวสายทำเนียบรุ่นค่อนดึกสองคน คือ บุญระดม จิตรดอน และอนัญญา ตั้งใจตรง ได้เล่าให้แฟนๆรายการฟัง ถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล ที่ถูกด่าว่า สู้ภาคเอกชนไม่ได้เลย และที่คงแสลงหูพลพรรคประชาธิเปรต เพราะทั้งสองนางพูดจาชัดเจน และมีความเห็นตรงกันว่า  
        สรยุทธ์รู้ปัญหาและวิธีแก้ไข...ดีกว่านายมาร์ค มุกควาย!
        ก็คงไม่ผิดนัก เพราะ พล.ต.ทองขาว พ่วงรอดพันธ์ นักจัดรายการเก่าแก่ ก็บอกในรายการ “ธรรมะร่วมสมัย” วิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ภาค AM ตรงกันที่ทั้งสองนักข่าวหญิงรุ่นป้าพูด โดยไม่ได้นัดหมายว่า 
        คนอย่างสรยุทธ์นั้น มีความสามารถเป็นนายกฯ ได้ดีกว่านายมาร์คสากกระเบือมาก!
        ชาวบ้านเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กัน ว่า
        “ทำงานสู้ ‘สรยุทธ้’ ยังไม่ได้ หนอยแน่...ทะลึ่งจะขึ้นมาเทียบชั้นกับ ‘ทักษิณ’ มันละเมอไป หรือเปล่าวะเนี่ยะ?”  
        นั่นแน่ะ!! 
        เขาพูดถึงขนาดนั้น เลยอดไม่ได้ ที่ต้องเก็บมาเล่า ให้ท่านผู้อ่านได้ฟังกัน

        สองนักข่าวหญิงเก่าแก่ ระดับปลาร้าค้างปี๊บ ยังได้แสดงความไม่พอใจ ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ฉกฉวยโอกาสเอาถุงเปล่าตีตราสำนักนายก มาครอบถุงของสื่อมวลชน ซึ่งบรรจุของที่ประชาชนนำมาบริจาคที่ทำการของสื่อ ตัวอย่างเช่น 
        อ.ส.ม.ท.เขาก็มีถุง ตีตรา อ.ส.ม.ท. คนของรัฐบาลก็เอาถุงเปล่า ที่ตีตราสำนักนายก มาครอบถุงเขาอีกชั้น เพื่อให้ผู้รับเข้าใจผิดว่า ทางสำนักงานของนายอภิแสบ เอาของมาแจก
        แหม...มันแสบจริงๆนะ ไอ้พวกสันดานนี่! 
        บุญระดม จิตรดอน ได้เล่าให้ฟังว่า ได้ถามนายอภิแสบ ว่า  
        “รู้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่า น้ำจะท่วม?” 
        นายมาร์ค มุกควาย ตอบเธอว่า 
        “รู้” 
        นักข่าวสายทำเนียบรุ่นปลาร้า บอกว่า 
        “อ้าว...รู้แล้ว ทำไมไม่เตรียมตัวล่ะ?” 
        ปรากฏว่า...ไม่มีคำตอบจากนายอภิแสบ!!
        สาวทึนทึกอย่างคุณป้า บุญระดม จิตรดอน จึงบ่นพึมพำว่า น่าจะมีการแจ้งราษฎรให้ทราบล่วงหน้า เพื่อพวกชาวบ้านจะได้เตรียมตัวกันทัน 
        ความเสียหาย คงน้อยกว่านี้!

        ผมฟังแล้วกลุ้มใจเต็มทน เพราะดูๆไปแล้ว ก็เห็นว่า “นายมาร์ค มุกควาย” นั้นเสมือนกล่องกระดาษ ที่มีสีสันสวยงาม แถมยังตีตรา Oxford เอาไว้โก้หรู ซึ่งใครที่ได้รับ ก็ดีใจนัก เพราะคิดว่าคงบรรจุของขวัญอันมีคุณค่า แต่พอเปิดออกมา...
        กลับไม่มีอะไร...บรรจุอยู่เลย! 
        ในหัวกบาลของมิสเตอร์มุกควายนั้น ช่างว่างเปล่าโหวงเหวง ขาดทั้งสติปัญญา ความสามารถ ในการบริหารราชการงานแผ่นดิน และขาดความฉับไวในการแก้ไขปัญหา จนนำมาซึ่งความเยินยับให้กับชาติบ้านเมือง จึงโดนวิจารณ์เอาเสียๆหายๆ ตอกย้ำให้ได้อายว่า
        แค่พิธีกรข่าวโทรทัศน์ “นายมาร์ค มุกควาย” แกยังทำงานสู้เขาไม่ได้เลย! 
        น่าหดหู่จริงๆ!! 

        ท่านผู้อ่าน ที่เคารพ 
        ไอ้กล่องยี่ห้อ “อ๊อกซฟอร์ด”ที่ไร้ประโยชน์อย่างนี้ เอามันไปรอง “ขี้” ซะ...ดีไหมครับ!!!?

………………

        (บทความประจำสัปดาห์  มาร์ค มุกควาย = “กล่องขี้” ยี่ห้อ “อ๊อกซฟอร์ด” ออนไลน์วันเสาร์ ที่ 6 พ.ย. 2553)

 


          

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :  

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้ เรื่องอัพเดตล่าสุด
ธีรยุทธ บุญมี...ไอ้ขี้เปียก!!!
ฤา...ไอ้เถนกาลี “รักษ์ รักพงษ์” จะซ้ำรอย “กบฎผีบุญ”!!!?
“ทหารเก๊ๆ” อย่าง นายมาร์ค หัวปลอก!!!
อ้าว! ลืม “กบฏ 19 ก.ย. 49” ไปได้ยังไง!!?
คดีฟ้องร้อง พล.ต.จำลองฯ กับพวก ข้อหา “กบฎ” และ “ก่อการร้าย” สอนอะไร ให้กับคนไทย?
ธีรยุทธ บุญมี...ไอ้ขี้เปียก!!!
ฤา...ไอ้เถนกาลี “รักษ์ รักพงษ์” จะซ้ำรอย “กบฎผีบุญ”!!!?
“ทหารเก๊ๆ” อย่าง นายมาร์ค หัวปลอก!!!
อ้าว! ลืม “กบฏ 19 ก.ย. 49” ไปได้ยังไง!!?
คดีฟ้องร้อง พล.ต.จำลองฯ กับพวก ข้อหา “กบฎ” และ “ก่อการร้าย” สอนอะไร ให้กับคนไทย?
>> ดูเรื่องอื่นๆในหมวด >> ดูเรื่องอื่นๆทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อความ
กล่องอย่างนี้..เอาไปรองขี้ คงต้องระวังขี้กลากจะกินแก้มก้นนะครับ...เพราะกระดาษที่ทำกล่องใบนี้ มันไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม... อรุณสุนทรียสวัสดิ์ครับ

โดยคุณ วาดฝัน ตะวันจมน้ำ 118.173.94.XXX

ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อความ
คิดถึงนายกทักษิณค่ะ

โดยคุณ Vattavan FC. 223.206.111.XXX

ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อความ
อาจารย์ครับ เรื่องเอาถุงเปล่าติดชื่อสำนักนายกมาครอบสิ่งของของคนอื่นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งของที่มาจากสำนักนายกเอามาให้เท่านั้นยังไม่พอครับ ประชาชนเขาบ่นกันว่า ต้องรอให้นายกมาทำพิธีแจกของก่อน ชาวบ้านจึงจะได้กินต้องทนหิวโหยไปก่อน เวรกรรมแท้ๆครับอาจารย์

โดยคุณ tritron99@hotmail 182.52.25.XXX

ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อความ
ตกลงจะเรียก "นายมาร์ค มุกควาย" หรือ "นายมาร์ค สากกระเบือ" กันแน่? เพราะเห็นใช้หลายอย่างจัง

โดยคุณ เอาให้แน่ 125.25.231.XXX

ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อความ
มาร์คมุกควายหรือมาร์คสากกระเบือก็คือมาร์คตัวเดียวกันนั่นแหละ จะเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้คือมาร์ส้นตน

โดยคุณ suaksai@thaimail.com 180.180.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อความ
เห็นออกทีวีช่องหอยม่วงวันนี้ว่า ลำพังจะพึ่งพาแต่ภาครัฐไม่ได้ ต้องให้เอกชนเข้ามาช่วยด้วย (แต่เห็นภาษีน้ำมันที่รีดไป ไม่รู้เอาไปไหนหมด ข้าวของแพงก็เพราะน้ำมันนี่แหละที่รัฐบาลนี้ขึ้น สงสัยคงเอาเงินไปปั่นหุ้นเอาใจคนรวย หุ้นถึงขึ้นได้พันกว่าจุด)

โดยคุณ มุกควาย 182.52.217.XXX

ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อความ
เขาจะสร้างภาพไง รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแห่งการสร้างภาพ ถึงต้องเอาถุงของสำนักนายกไปครอบอีกที แบบนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่า "ชุบมือเปิบ" คราวดีจะเอาดีใส่ตัว แต่คราวชั่วปัดให้ทักษิณกับพวกพ้องหมด ไม่ต่างอะไรกับโฆษกปากสุนัขประจำตัวนายก

โดยคุณ ร้อยศพ 182.52.217.XXX

ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อความ
ปัญหาของพวกนี้คือ พอมีคนเอากระจกมาให้ส่องหน้า ก็ปัดทิ้งอย่างฮึดฮัด พร้อมตะโกนใส่หน้าว่า เมิงมีฟามผิดที่บังอาจเอากระจกมาให้กรูส่อง

โดยคุณ A Hoy 58.9.99.XXX

ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อความ
ในคอลัมน์ของคุณนิติภูมิเคยเขียนไว้ว่าน่าเสียดายตอนที่คุณหมีน่าxxxเกิดคุณพ่อคุณแม่ลืมให้สมองมาด้วย

โดยคุณ ลูกของนักเรียนเทฆนิคทหารบกรุ่น2 125.25.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อความ
1. ผมนึกถึงพวกถังใส่ผงซักฟอกพลาสติกที่ขายกันทั่วไป ที่มีขนาดพอเหมาะ เวลาใช้ผงซักฟอกหมด ผมมักจะเอาไว้ใช้ทำถังใส่น้ำที่บ้าน เอามาเจาะฝาพลาสติกด้านบนให้เป็นช่องพอร่องก้น แล้วใช้ถุงดำใส่ขยะที่หนาสักหน่อยสวมเข้าไป ก็น่าจะพอใช้การได้ครับ 2. เพิ่งได้ forward mail เรื่องเขื่อนศรีนครินทร์ เตือนว่าถ้าเกิดแตกขึ้นมาจากแรงแผ่นดินไหวให้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ผมว่าคงไม่ใช่เรื่องวิตกจริต เพราะทุกวันนี้ธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์ เตรียมการเอาไว้ไม่เสียหลาย ตอนนี้ผมมีแผนเตรียมของจำเป็นใส่เป้เอาไว้ฉุกเ้ฉินแล้ว 3. ส่วนอีหมีหน้าฮ้าก ที่หน่อมแน้ม เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ (ที่เป็นคนดีของบางคน แต่เป็นคนไม่ได้เรื่องของคนทั้งชาติ) กลัวที่จะต้องถอดผ้าอวดขี้ก้าง หัวนมสีชมพู ตอนคัดเลือกทหาร จนต้องให้ป่าป๊าหม่าม้าวิ่งเต้นให้มันรอดพ้นการถอดผ้ากลางลานวัด กลายเป็นความอัปยศของตระกูลที่ดูเหมือนผู้ดีตระกูลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 4. ขอบคุณ สรยุทธ์ ที่ทำให้เกิดความชัดเจนในการเปรียบเทียบความสามารถระดับฟันน้ำนมของหัวหน้าฝ่ายบริหาร ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยชอบพฤติกรรมในการนำเสนอข่าวของเขาก็ตาม

โดยคุณ ???? 203.155.40.XXX

ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อความ
มาร์ค มุกควาย ฉายานี้น่าจะนำไปถ่ายทอดกันโดยทั่วไป ผมคนหนึ่งล่ะที่จะใช้เรียก มาร์ค มุกควาย ฮ่าๆๆๆๆๆ เห็นด้วยครับ

โดยคุณ lek _maejow@hotmail.com 118.173.154.XXX

ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อความ
เออ ผมยังไม่ได้รับรายงานมุกอาจารย์เขาเลย ไม่เอามาใช้บ้างยัง

โดยคุณ krrrrr11@gmail.com 125.25.180.XXX

ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อความ
แล้วจะเลือกให้เป็นนายกอีกหรือเปล่า สงสาร คนไทยที่มีนายกชื่อ อภิสิทธิ ไร้สมอง

โดยคุณ s_forma@hotmail.com 223.207.101.XXX

ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อความ
สงสารประเทศไทย ได้ลามาเป็นนายก

โดยคุณ konkaeyrukjao@gmail.com 65.49.14.XXX

ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อความ
เมื่อไรจะคืน tv ให้เราเสียที ฟังมึงพูดคนเดียว ด่าคนเดียวมานานเต็มทนแล้ว นายประมาณ ก็เหมือนกันไม่น่าเป็นครุด้านกฏหมายเล้ย วิเคราะห์แบ่งแยก ว่าอะไรดี ไม่ดี ไม่เป็น ไม่ได้อีกด้วย แล้วจะสอนนักเรียนให้มีสำนึกที่ดีได้อย่างไร น่าอายมาก พูดเข้าข้างรัฐบาลหมีหน้าฮากไปได้อย่างไรว่า จะให้ช่วยฉับไวเหมือนรุ่นทักษิณช่วยซินามิได้อย่างไร เพราะที่นั่นมันเป็นเพียงแห่งเดียว แต่นี่มันเป็นเกือบทั่วประเทศก็ต้องมีช้าบ้าง ไอ้ครูบ้า พูดไปนำขุ่น ๆ ส่วน กทม. ก็เหมือนกันแหม??? พูดอย่างภาพภูมิใจเชียวนะไอ้เวร สามารถป้องกันมิให้นำถ้วมกรุงเทพได้ มึงกลัวนำถ้วมบ้านตระกูลพ่อแม่มึงหรือไง เลือกสวนไร่นาคนสัญชาติไทยฉิบหายเท่าไร มึงไม่เคยนึกถึงและไม่เคยเสียดายเลย เห็นใจชาวนาจังเลยนะมึง ข้าวสาร1 กิโล แล้วมันพอรับประทานไหมละ ไอ้ควาย สงสัยจริงมึงคิดได้ยังไง้ คิดได้แค่นี้เองเลอะ แทนที่จะคิดป้องกัน ดันคิดแต่แก้ไข แก้ตัวไปวัน ๆ ไปตายซะไป๊ ๆ ๆ ๆ ๆ

โดยคุณ โดยคุณ?????? 125.26.29.XXX

ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อความ
ตั้วแต่เกิดมาไม่คยเลือกไอ้พรรคแมลงสาปพรรคนี้เลยคีบ เป็นสิ่งเดี่ยวที่ผมไท่เคยพลาด

โดยคุณ aqbig 125.24.10.XXX

ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อความ
ตั้วแต่เกิดมาไม่คยเลือกไอ้พรรคแมลงสาปพรรคนี้เลยคีบ เป็นสิ่งเดี่ยวที่ผมไท่เคยพลาด

โดยคุณ aqbig 125.24.10.XXX

ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อความ
เออเหมาะสมจิงๆ จะไปบอกเพื่อนๆว่า มีชื่อใหม่ให้เรียกแล้ว

โดยคุณ กอกี้ 223.205.42.XXX

ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อความ
Alkaazaam-information found, problem solved, thanks!

โดยคุณ Malinda 110.164.3.XXX

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ชื่อ / อีเมล์ : 
ความคิดเห็น : 
 

 
ในหลวงของเรา ได้เสด็จไปประทับที่ “บ้าน” หัวหิน ของพระองค์แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ทรง “ฝากบ้าน (กรุงเทพฯ) ไว้กับตำรวจ… ..
…ได้อ่าน “บัญชีหนังหมา” ที่จารึกการโกงชาติโกงบ้านโกงเมือง ของพรรคเก่าแก่ดักดานชื่อ... ..

รหัสสินค้า 9
ผู้แต่ง วาทตะวัน สุพรรณเภษัช
ราคา 180 บาท

นินทา-ประชาธิปัตย์ (ฝ่ายค้าน-ดักดาน)
ปฏิบัติการเขย่าต่อมฮาประชาชนอีกครั้ง ยกโขยง เปิดโปงสันดานดักของแก๊งการเมืองเก่ากะโหลก ที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่า พวกเขานั่นแหละ...เป็นปัญหา "ดักดาน" ของ ..

รหัสสินค้า 6
ผู้แต่ง วาทตะวัน สุพรรณเภษัช
ราคา 150 บาท

เหี้ยส่องกระจก
จาก รัดทำมะนวย ฉบับเขย่าอารมณ์ผู้คนในบ้านเมืองให้แตกซ่าน ตามติดด้อยวรรณกรรมต่อเนื่อง คือ เหี้ยส่องกระจก ถึงจุดจบรัดทำมะนวย ผู้เขียนคนเดียวกัน ..


 
COPYRIGHT 2008 BY VATTAVAN . ALL RIGHT RESERVED . BEST VIEW WITH IE 7 OR FIREFOX BROWER